Protest Oddziału SDP w Łodzi przeciwko postawieniu w stan likwidacji 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia

Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich stanowczo protestuje przeciwko postawieniu w stan likwidacji 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, w tym Polskiego Radia Łódź, co zamyka wielu słuchaczom i czytelnikom portalu PRŁ możliwość odbioru  lokalnych wiadomości i programów.

Skandaliczna decyzja szefa MKiDN ws. likwidacji rozgłośni regionalnych z 29 grudnia br. wpisuje się w polityczny program zwalczania mediów publicznych zapoczątkowany 19 grudnia br. uchwałą sejmową oraz próbą bezprawnego przejęcia Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej z 20 grudnia br. a także nielegalne próby postawienia w stan likwidacji TVP, PR i PAP.
 
Zamach na media publiczne, którego dokonuje ekipa rządząca od 13 grudnia br. rozlewa się po całym naszym kraju wprowadzając chaos nie tylko w eterze, ale także – jak podkreślają eksperci – obniża zdolności obronne Polski. Media publiczne, w tym regionalne rozgłośnie Polskiego Radia oraz oddziały terenowe Telewizji Polskiej, nadają przecież bardzo ważne komunikaty i stanowią ustawowo rezerwowe wsparcie dla wojska i sił ratowniczych. To szczególnie ważne, kiedy za naszą wschodnią granicą Ukraina broni się przed brutalną agresją Kremla. Dodać należy, że PRŁ od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę przekazuje bardzo ważne informacje z frontu a programy informacyjne i publicystyczne rozgłośni są stanowią ważne źródło wiedzy o Polsce i regionie łódzkim.
 
Niezrozumiałymi i niebezpiecznymi dla Polski decyzjami likwiduje się także spuściznę archiwalną mediów publicznych. Walka z mediami publicznymi przybiera postać bezprzykładnego ataku rządu premiera D. Tuska na prawo słuchaczy i telewidzów do odbioru Polskiego Radia Łódź oraz TVP3 Łódź.
 
Nie ma na to naszej zgody. Protestujemy przeciwko skandalicznym działaniom rządu wobec mediów publicznych, co uznajemy za próbę cenzurowania opinii publicznej. 
 
W imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego SDP:
 
Zbigniew Natkański – prezes SDP w Łodzi;
Hubert Bekrycht – wiceprezes SDP w Łodzi, sekretarz generalny Zarządu Głównego SDP