Oświadczenie zarządu oddziału łódzkiego SDP ws. nielegalnego przejmowania mediów publicznych przez rząd D. Tuska

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Łodzi stanowczo protestuje przeciwko próbie nielegalnego, siłowego przejęcia mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska. Informacje i obrazy, które napływają z Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej przypominają relacje ze stanu wojennego w 1980 roku, kiedy to komuniści podeptali demokrację. Teraz próbuje to robić ekipa D. Tuska.

Przypominamy, że jedyną legalną instytucją, która zgodnie z prawem może dokonać zmian w mediach publicznych jest działająca od 2016 roku Rada Mediów Narodowych, a ta nie podjęła żadnych działań w tej sprawie. Próby siłowego i bezprawnego ataku na TVP, PR i PAP są, w skali całego świata, karygodnym pogwałceniem cywilizowanych norm prawnych.

W naszej ocenie wtargnięcie na teren TVP, PR, PAP osób, które jakoby w imieniu ministra kultury rządu ekipy D. Tuska chcą intronizować tam nielegalne, nowe władze mediów publicznych, jest próbą antykonstytucyjnej ingerencji w ład prawny.

Przede wszystkim siłowe rozwiązania dotyczące porządku medialnego w Polsce godzą w podstawowe prawa obywateli – odbiorców TVP, PR i PAP: w ich prawo do informacji, prawo do wyboru, do pluralizmu w środkach masowego przekazu. Sposób, w jaki rząd D.Tuska próbuje przejąć władzę w mediach publicznych przypomina standardy rosyjskie lub białoruskie, bo w rzeczywistości rząd Donalda Tuska, dokonując zamachu na media publiczne, stosuje cenzurę i pozbawia obywateli do swobodnego wyboru źródeł informacji.

Na to wszystko nie ma naszej zgody. Solidaryzujemy się z Koleżankami i Kolegami, którzy w mediach publicznych przeciwstawiają się siłowym atakom na siedziby TVP, PR i PAP. Jesteśmy przeciwko nielegalnym działaniom rządu, które m.in. poprzez narażanie strategicznych instalacji przekazu elektronicznego stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

 

W imieniu Zarządu Oddziału SDP w Łodzi:

Zbigniew Natkański – prezes oddziału;

Hubert Bekrycht – wiceprezes oddziału, sekretarz generalny SDP

 

 

Łódź – Warszawa 21 grudnia 2023 r.