Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską, zgłoszenia do 30 stycznia

30 stycznia upływa termin składania zgłoszeń do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2022.

 

Jak informuje organizator, zgłaszane prace powinny wspierać integrację w ramach Unii Europejskiej. Tematy mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich. Jury szczególnie chętnie wyróżnia prace z odniesieniem do bieżących spraw kraju sąsiada. Także artykuły i audycje dotyczące trudnej polsko-niemieckiej historii mają szansę na nagrodę.

 

Jury Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej wyróżnia najlepsze prace, które otwarcie, rzetelnie i prawdziwie informują o kraju sąsiada. Prace zgłaszane do konkursu powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze oraz społeczne, osiągnięcia nauki i kultury obu państw, przybliżać życie codzienne sąsiedniego kraju oraz wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej. Wysoko oceniane są także prace odnoszące się do aktualnych wydarzeń po drugiej stronie granicy.

 

Prace do konkursu mogą zgłaszać dziennikarze i dziennikarki, nadawcy, wydawnictwa i redakcje w następujących kategoriach:

 

Prasa: artykuły prasowe z dzienników i czasopism oraz artykuły opublikowane w Internecie o maksymalnej długości do 25 000 znaków.

 

Radio i telewizja: Czas trwania programu radiowego lub telewizyjnego nie może przekroczyć 60 minut.

 

Multimedia: Zapoznanie się jurora ze wszystkimi częściami składowymi pracy nie może przekraczać 60 minut. W tej kategorii wyróżniane są prace pokazujące, w jaki sposób można realizować nowoczesne formaty, takie jak multimedialny storytelling z tekstem, video, grafiką i/lub audio; (interaktywne) reportaże; pogłębione analizy; projekty dziennikarskie z użyciem danych; projekty medialne, które w innowacyjny sposób angażują szeroką publiczność (np. poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych). Warsztat dziennikarski, dobrze opowiedziana historia i innowacyjne opracowanie pod względem technologicznym mają w przypadku prac zgłoszonych w tej kategorii równe znaczenie.

 

Dziennikarstwo na pograniczu” (nagroda finansowana przez Wolne Państwo Saksonia): honoruje materiały dziennikarzy i dziennikarek z sześciu regionów przygranicznych, które dokumentują codzienne problemy pogranicza dotykające mieszkańców po obu stronach granicy. Prace w tej kategorii powinny pochodzić z redakcji w jednym z sześciu regionów partnerskich – jednego z polskich województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego lub niemieckich krajów związkowych Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie lub Wolne Państwo Saksonia.

 

Nagrody w kategorii Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia i „Dziennikarstwo na pograniczu” wynoszą 5 000 Euro.

 

Prace można składać przez internetowy system rejestracji: https://zgloszenia2022.dnimediow.org/wyslij-plik.html.

 

Kryteria oceny prac we wszystkich kategoriach, dokumenty zgłoszeniowe oraz inne sposoby zgłoszeń prac dostępne są na stronie Nagrody.

 

Źródło: FWPN