Kresowianka z wyboru. Wspomnienia o Marynie Okęckiej-Bromkowej

W Książnicy Polskiej w Olsztynie odbyło się spotkanie poświęcone dziennikarce, pisarce oraz badaczce folkloru Warmii i Mazur – Marynie Okęckiej-Bromkowej. O wieloletniej dziennikarce Radia Olsztyn, która jako jedyna olsztynianka została uhonorowana Złotym Mikrofonem Polskiego Radia, mówiła dr Magdalena Szydłowska.

Urodziła się w 1922 roku w Uściługu na Wołyniu. W roku 1956 została dziennikarką w Polskim Radiu Olsztyn. Zgromadziła bogatą taśmotekę pieśni i gawęd, ratując je w ten sposób przed zapomnieniem. Była autorką wielu programów radiowych, m. in. „Tropami ludzi i pieśni”. Za pracę w radiu przyznano jej Złoty Mikrofon. Z Radia Olsztyn odeszła na emeryturę w stanie wojennym, w 1982 roku. Zmarła w Olsztynie w 2003 roku. Kilkaset nagrań i audycji Maryny Okęckiej-Bromkowej znajduje się w Muzeum Narodowym, także w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, czy Uniwersytetu Warszawskiego.

Maryna Okęcka-Bromkowa, zwana żartobliwie przez radiowych kolegów „Kolbergiem w spódnicy”, zbierała i prezentowała kulturę ludową w kilku cyklach: Tropami ludzi i pieśni, Z wędrówek reportera, Z gawęda i pieśnią przez kraj, Kramik zbieracza folkloru . Bohaterami jej audycji byli zarówno mieszkańcy regionu, jak i zbieracze folkloru, a wśród nich: Władysław Gębik, Maria Zientara-Malewska, Jan Lubomirski.

Mimo, że jej praca była niezwykle wartościowa, to postać Maryny Okęckiej Bromkowej nie jest zbyt popularna wśród olsztynian.

– Literacko jest postacią trochę zapomnianą, a szkoda. Książki, które pisała traktują głównie o Kresach, o jej wcześniejszych doświadczeniach dziecięcych i młodzieńczych. Wczesne lata są kanwą tych opowieści i fantastyczną przygodą – powiedziała cytowana przez Polskie Radio Olsztyn dr Magdalena Szydłowska.

Poza realizowaniem problematyki korespondującej z folklorem, Maryna Okęcka-Bromkowa zajmowała się także codziennym reportażem interwencyjnym. Czyli podstawowym działaniem dziennikarskim. Od samego początku miała świadomość prymarnej roli radia, konieczności mówienia o rzeczach trudnych. Czuła się w obowiązku do niesienia pomocy potrzebującym, odrzuconym.

Warto podkreśłić, że od kilku lat Rada Programowa Radia Olsztyn honoruje dziennikarzy nagrodą imienia Maryny Okęckiej-Bromkowej.

Cykl spotkań „Od Warmii do Mazur – w poszukiwaniu tożsamości regionu” jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Więcej zdjęć ze spotkania na stronie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego SDP TUTAJ.