KRRiT chce, aby w mediach występowali przedstawiciele różnych opcji politycznych

„Wszyscy nadawcy winni zabiegać o to, by ich przekaz cechował się pluralizmem i obiektywizmem oraz w jak najszerszym stopniu uwzględniać różnorodność stanowisk wszystkich uczestników życia publicznego, w tym zwłaszcza tzw. sceny politycznej’ – stwierdziła po ostatnim posiedzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej KRRiT, na posiedzeniu 7 listopada, na wniosek jednego z członków, Tadeusza Kowalskiego, rozpatrywano sprawę  „realizacji przez Polskie Radio obowiązku zapewnienia możliwości przedstawiania stanowisk w węzłowych sprawach publicznych partiom politycznym, związkom zawodowym i związkom pracodawców”.

W komunikacie podano, że członkowie KRRiT po szczegółowej dyskusji „wyrazili pogląd, że wszyscy nadawcy winni zabiegać o to, by ich przekaz cechował się pluralizmem i obiektywizmem oraz w jak najszerszym stopniu uwzględniać różnorodność stanowisk wszystkich uczestników życia publicznego, w tym zwłaszcza tzw. sceny politycznej. Tylko taki przekaz w pełni urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnej informacji, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej”.

Poinformowano, że podjęto decyzję o dalszych pracach nad dokumentem w tej sprawie, a  przewodniczący KRRiT ma zwrócić się „do wszystkich nadawców o zasięgu ogólnopolskim o przedstawienie danych o wynikach pomiaru czasu obecności przedstawicieli organów państwa oraz partii politycznych, które mają swoich przedstawicieli w Parlamencie RP.”

opr. jka, źródło: KRRiT