Lokalni wydawcy stworzyli Ogólnopolski Klaster Mediów Lokalnych „Lokalsi”

Fot. mat.pras.

70 lokalnych portali, które mają 8,5 mln unikalnych użytkowników, weszło w skład grupy założycielskiej Ogólnopolskiego Klastera Mediów Lokalnych „Lokalsi”. Razem chcą dążyć do poprawy jakości publikowanych treści, wzrostu przychodów wydawców i wspierać się w sferze technologii cyfrowych.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, a w skład grupy założycielskiej weszło prawie 70 portali z całej Polski. Szczegóły działalności klastra przedstawiono podczas środowej konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie PAP.

– Klastry są niesłychanie ciekawą propozycją dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą. A małe lokalne wydawnictwa to nic innego, jak firmy funkcjonujące na rynku. Długo myśleliśmy jaka formuła byłaby najlepsza do uzyskania synergii niedużych lokalnych portali i wydaje nam się, że klaster jest jakby uszyty na miarę takich firm –  tłumaczył Piotr Piotrowicz, prezes SML.

W trakcie konferencji przybliżono ideę klastrów, które są skupiskami wzajemnie powiązanych firm w układzie pionowym i poziomym, wyspecjalizowanych dostawców, usługodawców, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących.

– Chcemy, żeby do klastra zapisało się jak najwięcej lokalnych portali. Grupa założycielska to kilkudziesięciu wydawców, łącznie ponad 70 lokalnych portali. To duża siła, ale mamy nadzieję, że klaster „Lokalsi”, szybko będzie się rozrastał – stwierdził Patryk Ślęzak, członek zarządu SML, wydawca lokalnych portali w Łodzi i na Mazowszu.

W czasie konferencji podkreślono, że nie wszystkie portale z grupy założycielskiej są członkami SML, natomiast stawiają sobie wspólne cele, które niekoniecznie muszą być realizowane w strukturze Stowarzyszenia

Piotr Piotrowicz zaprosił do klastra wszystkich polskich lokalnych wydawców.  – Nie stawiamy żadnych warunków wstępnych oprócz akceptacji celów klastra i deklaracji współpracy – powiedział prezes SML.

– Dla mnie niezwykle ważne jest to, że klastry są bardzo demokratyczną formułą współpracy firm. Przynależność do klastra nie nakłada też na nas żadnych zobowiązań. SML tak przygotowało projekt, żeby wydawcy nie musieli ponosić kosztów organizacyjnych, związanych z powstawaniem nowego bytu na polskiej mapie mediów – zauważył Krzysztof Chojnowski z portalu moja-ostroleka.pl.

Patryk Ślęzak przybliżył plany KML. – Naszym głównym celem jest współpraca i wzajemne wspieranie się lokalnych mediów. Chcemy skupić się na promocji fundamentalnych wartości dla demokratycznego państwa prawa: wolności słowa, niezależności mediów oraz tworzenia lepszej jakości informacji dla społeczeństwa. Będziemy wspierać pluralizm informacyjny, demokratyzację dostępu do informacji, dążyć do wzrostu przychodów wydawców oraz poprawy jakości treści publikowanych przez media lokalne. Nie mniej ważne jest wsparcie lokalnych portali w sferze technologii cyfrowych – podkreślił.

Jedną z misji powołanego klastra jest według założycieli obrona polskich mediów lokalnych. To są z reguły nieduże wydawnictwa, które samodzielnie będą miały bardzo duże trudności, żeby przetrwać na rynku. Na co dzień wydawcy borykają się z wieloma trudnościami, wśród których najistotniejsze są problemy związane z niezwykle szybko rozwijającymi się technologiami informacyjnymi. To nie tylko kwestia dostępu do takich technologii, ale przede wszystkim bariera ekonomiczna, która skutecznie blokuje dynamiczny rozwój tego sektora rynku.

Współpracę z KLM zadeklarował przedstawiciel Google Polska. Marek Miller, strategic news partner manager, zaprosił przedstawicieli wszystkich wydawnictw, które powołały klaster do udziału w dwudniowym szkoleniu, które zostanie zorganizowane w Warszawie pod koniec listopada.

– Google chce współpracować z lokalnymi wydawcami. Od czterech lat wspieramy Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, które w tym czasie zorganizowało już trzy edycje konferencji mediów lokalnych „Lokalsi 4.0”. Pomagamy promować jakościowe dziennikarstwo w ramach konkursu dla dziennikarzy lokalnych portali – stwierdził Miller.

Daniel Rząsa, szef Google News Lab, zapowiedział wsparcie bezpieczeństwa lokalnych portali poprzez udostępnienie wszystkim założycielom tzw. kluczy bezpieczeństwa oraz wykorzystanie w ich działalności ochrony gwarantowanej przez platformę Project Shield.

opr. jka, źródło: KML