Nowy zarząd Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy

Na odbywającym się w Tunisie kongresie Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy wybrano nowe władze organizacji, która reprezentuje dziś 600 000 dziennikarzy i pracowników mediów zrzeszonych w 187 stowarzyszeniach i związkach zawodowych w ponad 140 krajach.

 

Nowym prezesem został Younes M’Jahed, dziennikarz z Maroka, który od wielu lat był członkiem ścisłego kierownictwa IFJ. W roku 2007, podczas kongresu odbywającego się w Moskwie, wybrano go na wiceprezesa, a na kolejnych dwóch kongresach, w Dublinie w 2013 roku i w Angers w 2016, na pierwszego wiceprezesa IFJ.

 

Younes M’Jahed przejmuje fotel prezesa IFJ od kończącego trzyletnią kadencję Belga Philippe’a Lerutha.

 

W bieżącej kadencji nowy prezes IFJ pracował będzie z Peruwianką Zulianą Laineza wybraną na pierwszego wiceprezesa oraz Sabiną Inderjit, dziennikarką z Indii i Timurem Shafirem z Rosji wybranych na wiceprezesów. Honorowym skarbnikiem IFJ został Jim Boumelha z Wielkiej Brytanii, który pełnił już tę funkcję w poprzednich kadencjach.