Odszedł redaktor Jan Forowicz

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że we wtorek 19 listopada br. zmarł członek

Oddziału Warszawskiego SDP

 

red. JAN FOROWICZ

 

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 23 listopada o godz. 10.00 w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Komorowie (ul. Maja 9), po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.

 


 

JAN WŁODZIMIERZ FOROWICZ, pseudonim: Leszek Zawadzki, w okresie wykluczenia z zawodu także: Per Pedes, urodził się 23 marca 1939 roku we Lwowie w rodzinie inteligenckiej. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej.

 

W okresie licealnym współpracował z „Motorem”, potem intensywne zaangażował się w budowanie radiofonii studenckiej. W latach 1960-67 współredagował Tygodnik Studencki „Politechnik” (najpierw jako założyciel oddziału krakowskiego, a następnie sekretarz redakcji w Warszawie). Od 1967 roku w Wydawnictwie Czasopism Technicznych NOT – m.in. współzałożyciel dwutygodnika „Wiadomości Warsztatowe”,  redaktor naczelny pisma „Temat-Wynalazczość i Racjonalizacja” oraz Zeszytów Problemowych „Temat”, organizator pracy rozbudowanej sieci korespondentów terenowych redakcji, Biura Młodzieżowych Patentów itp. inicjatyw prasowych.

 

W wyniku wprowadzenia stanu wojennego, w okresie od grudnia 1981 do grudnia 1982 roku pozbawiony był pracy – WRON-owska  „komisja weryfikacyjna” orzekła zakaz uprawiania zawodu. Od 15 grudnia 1982 roku piastował w „Rzeczpospolitej” funkcję komentatora. Po prywatyzacji tego dziennika, do listopada 1991 roku był redaktorem działu.

 

Od 1992 do 1995 roku starszy publicysta, sprawozdawca parlamentarny dziennika „Polska Zbrojna”.  W tym czasie, w 1994 r. na łamach „Rzeczpospolitej” współredagował też cotygodniową tzw. „kolumnę rządową”.

 

Od 1996 do 1999 roku pracownik Polskiej Agencji Informacyjnej S.A., dyrektor PAI-Press. W ostatnim roku pracy zawodowej przygotował wznowienie i piastował funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Polska”.

 

Autor publikacji wspomnieniowych. Członek – założyciel Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Członek Rady Integracji Europejskiej przy Premierze RP oraz Rady ds. Strategii Informacyjnej (1997).

 

Za działalność dziennikarską odznaczony m.in. Krzyżem Zasługi dla ZHP, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju  i Krzyżem Kawalerskim Orderu OOP.

 

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od 1980 r. W okresie 1996 – 97 prezes Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych. Członek – założyciel odrodzonego SDP. ohio fake ids Delegat Oddziału Warszawskiego SDP na zjazdy SDP. Pracował w Komisji Interwencyjnej; ostatnio prowadził starania o scalenie zasobów archiwalnych SDP.

 

Ulubieni pisarze: Jerzy Parandowski, Henryk Sienkiewicz, John Steinbeck. Ulubieni poeci: Norwid, Wierzyński, Leśmian i Herbert. Ulubione utwory muzyczne: koncerty skrzypcowe Maxa Brucha.

 

Kierował się dewizą Tylko prawda daje wyzwolenie. Dziennikarz po to jest, by ją obywatelom skutecznie przybliżać.

 

Ojciec trzech synów. Dziadek pięciorga wnucząt.