Podziękowanie za wsparcie uchodźców przebywających w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich serdecznie dziękuje Uzdrowisku Busko-Zdrój Spółka Akcyjna za wsparcie i przekazane dary dla uchodźców z Ukrainy, przebywających w Domu Dziennikarza SDP w Kazimierzu Dolnym.

Doceniamy Państwa zaangażowanie, jednocześnie bardzo dziękujemy za darowiznę, która jest wyrazem Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy innym.