Powstała „Fundacja TVP”, która ma pomagać osobom w trudnej sytuacji życiowej

Telewizja Polska powołała własną fundację, jej celem będzie reagowanie na potrzeby rodzin, osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

„Telewizja Polska ma ogromny potencjał, by otwierać serca na potrzeby osób ubogich, chorych, wykluczonych społecznie. >Fundacja TVP< jest odpowiedzią na liczne prośby i apele ludzi, którzy napotykają w codziennym życiu bariery, które powodują, że czują się samotni, opuszczeni i bezradni. Wierze, że z pomocą naszych Ambasadorów uda nam się zachęcić ludzi dobrej woli, by pomagali tym, którzy tego potrzebują” – tłumaczy Mateusz Rychlik, prezes „Fundacji TVP”, cytowany w komunikacie prasowym.

Ambasadorami „Fundacji TVP” zostały znane twarze Telewizji Polskiej m.in.: Agata Konarska, Ida Nowakowska, Maja Kapłon, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora, Przemysław Babiarz, Rafał Brzozowski, Rafał Patyra, Sebastian Mila, Tomasz Wolny, Dariusz Szpakowski, Tomasz Kammel.

Celem fundacji jest przede wszystkim pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej dotkniętym zdarzeniami losowymi, chorobami lub niepełnosprawnością, bądź trudnościami socjalnymi. Działalność „Fundacji TVP” będzie dotyczyć także niesienia pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen, klęsk żywiołowych oraz ludziom niepełnosprawnym lub starszym pozbawionych wsparcia rodziny.

„Fundacja TVP” ma zamiar pozyskiwać środki na potrzeby swoich podopiecznych informując na kanałach TVP o możliwości wsparcia przez wiadomość SMS na numer 73365 o treści: „Pomoc”. Te informacje pojawią się również w programach, zwłaszcza teleturniejach emitowanych na antenach Telewizji Polskiej, z których wygrana będzie przeznaczana na pomoc potrzebującym.

opr. jka, źródło: Telewizja Polska