Pożegnanie Aleksandra Rowińskiego

Zmarł śp. Aleksander Rowiński mistrz reportażu, dożył 90 lat.

 

Pisał, gdy mądrym tekstem można było wiele przemycić. Czekano i kupowano książki reporterów, które drukowane były w wielotysięcznych nakładach. Ta ważna część historii polskiego dziennikarstwa zawsze będzie dobrą szkołą.

 

Reporter, Redaktor, Wydawca był piękną postacią przyciągającą ludzi, rozumiał sens naszego zawodu i podjęte obowiązki wobec ludzi, których wysłuchiwał chętnie, cierpliwie w czasie nieustannych wędrówek po Polsce. Dobrze jej służył.

 

Zasługuje na cześć pamięci

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

 

Stefan Truszczyński