Poznaliśmy laureatów Nagród Mediów Publicznych 2021

Elżbieta Jaworowicz w kategorii „Obraz”, Piotr Semka w kategorii „Idea”, Józef Skrzek w kategorii „Muzyka” i Joanna Siedlecka w kategorii „Słowo” otrzymali w tym roku Nagrody Mediów Publicznych.

 

Wyróżnienia te przyznawane są osobom ważnym dla rozwoju kultury narodowej. Laureatów wybierają kapituły powołane przez organizatorów każdej z kategorii: Telewizja Polska – „Obraz”, Polskie Radio – „Muzyka”, PAP – „Słowo” oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia – „Idea”. Uroczysta gała wręczenia nagród, nad którymi honorowy patronat sprawowała Rada Mediów Narodowych, odbyła się w poniedziałek w siedzibie Telewizji Polskiej.

 

Laureatka w kategorii „Obraz” Elżbieta Jaworowicz nagrodzona została  za inspirowanie działań umożliwiających ludziom skuteczną walkę o swoje prawa i racje oraz za budowanie więzi z widzem.

 

Piotr Semka doceniony został w  kategorii „Idea” za bezkompromisowe dziennikarstwo, bezbłędne diagnozy społeczne i wierność wyznawanym wartościom.

 

Józef Skrzek otrzymał nagrodę w kategorii „Muzyka” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej, w jej najbardziej ambitnym wydaniu oraz za umiejętne łączenie sacrum z profanum.

 

Nagrodę w kategorii „Słowo” Joannie Siedleckiej przyznano za konsekwentną i bezkompromisową wierność w swej pracy pisarskiej dewizie Józefa Mackiewicza głoszącej, że „tylko prawda jest ciekawa”.

 

opr. jka, źródła: PAP, TVP