Przewodniczący KRRiT: TVN24 ma przestać używać sformułowania „Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej”

Podawane przez TVN24 sformułowanie: „Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej” wprowadza w błąd odbiorcę oraz może stanowić element nękania, zastraszania, a nawet mowy nienawiści – uznał szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski  i wezwał stację do zaprzestania jego używania.

 

„W związku z informacjami przekazywanymi na antenie TVN24, w wejściach prezenterskich oraz na paskach informacyjnych w audycjach informujących o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku wskazujących, że jest to decyzja „Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej”, organ wydał decyzję wzywającą nadawcę do zaprzestania używania tego i podobnych sformułowań” – czytamy w komunikacie, który został opublikowany na stronie internetowej KRRiT.

 

Podkreślono, że odbiorcy programu TVN24 otrzymują w ten sposób nieprawdziwe informacje dotyczące konstytucyjnego organu państwa jakim jest Trybunał Konstytucyjny.

 

Rozdział VIII Konstytucji RP wskazuje, że Trybunał Konstytucyjny jest władzą odrębną i niezależną od innych władz, a wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji – przypomniał przewodniczący  KRRiT.

 

Dalej  w komunikacie czytamy: „Wskazane powyżej informacje rozpowszechnione w programie TVN24, poprzez nagminne używanie nazwiska, kierowały uwagę odbiorców na osobę prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską, dając tym samym  nieprawdziwe wskazanie, iż to nie konstytucyjny organ rozpatrywał sprawę i wydawał orzeczenie.

 

Tego rodzaju, niezgodne z prawdą informacje, wprowadzają odbiorców w błąd i utrwalają nie tylko nieprawdziwe przekonanie o indywidualnej, spersonifikowanej decyzji prezes Trybunału Julii Przyłębskiej, lecz przede wszystkim krytykę wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dokonywaną przez część społeczeństwa kierując ją, w sposób zindywidualizowany, do konkretnej osoby uczestniczącej w podejmowaniu rozstrzygnięcia.

 

Może to stanowić element nękania, zastraszenia, a nawet mowy nienawiści.”

 

opr. jka, źródło: KRRiT