Rada Języka Polskiego zachęca do stosowania form „w Ukrainie” i „do Ukrainy”

Fot. Pixabay

Rada Języka Polskiego wydała opinię, w której zachęca, aby szczególnie w języku publicznym, np. prasowym, stosować składnie „w Ukrainie” i „do Ukrainy”.

RJP przyznała, ze powodem wydania opinii były napływające od chwili wybuchu wojny u naszych wschodnich sąsiadów zapytania w sprawie właściwego użycia przyimków z nazwą „Ukraina”.

Na wstępie organ ten przypomina, że „zwyczaj językowy preferujący przyimki „na” i „do” w odniesieniu do nazw niektórych bezpośrednich i pośrednich sąsiadów Polski ukształtował się bardzo dawno, kiedy zupełnie inne były granice państw oraz poczucie wspólnoty państwowej czy dynastycznej. Stanowi on relikt dawnej rzeczywistości, nie jest zaś przejawem kwestionowania suwerenności Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi, Słowacji ani Węgier.”

Rada podkreśla jednak, iż „niezależnie od faktycznych przyczyn jakiegoś zwyczaju językowego ważne jest, jak odbierają go ludzie, których on dotyczy.”

„Biorąc pod uwagę szczególną sytuację i szczególne odczucia naszych ukraińskich przyjaciół, którzy wyrażenia „na Ukrainie”, „na Ukrainę” często odbierają jako przejaw traktowania ich państwa jako niesuwerennego, Rada Języka Polskiego zachęca do szerokiego stosowania składni „w Ukrainie” i „do Ukrainy” i nie uznaje składni z „na” za jedyną poprawną” – czytamy w opinii RJP.

Rada podkreśliła, że choć oba typy połączeń („do Ukrainy” / ”w Ukrainie”, jak i „na Ukrainę” /„na Ukrainie”) są poprawne, zachęca się do stosowania pierwszej z nich, szczególnie w języku publicznym, czyli urzędowym czy prasowym.

opr. jka, źródło: rjp.pan.pl