Red. Hanna Szumińska z wikiduszniki.pl uniewinniona! Decyzja Sądu zbieżna z opinią CMWP SDP

Uniewinnieniem zakończyła się sprawa red. Hanny Szumińskiej z portalu wikiduszniki.pl. Sąd Apelacyjny w Poznaniu 12 grudnia br. ogłosił wyrok, w którym uniewinnił dziennikarkę oskarżoną o przestępstwo zniesławienia z art. 212. Sędzia Ewa Taberska w ustnym uzasadnieniu swojego werdyktu stwierdziła, że oskarżona dziennikarka nie może zostać skazana, ponieważ nie przekroczyła zawodowych norm etycznych oraz używała w swoich publikacjach sformułowań hipotetycznych. Sąd podkreślił, iż wyjazd radnego i funkcjonariusza policji za publiczne pieniądze jest faktem, który miał prawo zostać przedstawiony opinii publicznej, a dziennikarz zawsze może stawiać pytania. Funkcjonariusze publiczni muszą się też liczyć z tym, że media interesują się ich działalnością. Dziennikarz, oprócz informowania opinii publicznej ma prawo także zainteresować swoich odbiorców. Red. Hanna Szumińska próbowała dotrzeć do informacji, wykonywała swoją pracę dziennikarską i nie miała zamiaru nikogo zniesławić.

 

Przypomnijmy, iż red. Hanna Szumińska została oskarżona o przestępstwo z art. 212 § 2 k.k., które miało polegać na pomówieniu dwóch osób: lokalnego radnego oraz funkcjonariusza Policji. Na portalu internetowym wikiduszniki.pl oraz w gazecie „Forum+ Miesięcznika Ziemi Szamotulskiej” w styczniu 2018 r. Hanna Szumińska opublikowała felieton, w którym stawiała pytania, czy radny „załatwił” policjantowi darmowy wyjazd zagraniczny do Estonii, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych (nieodebranie prawa jazdy). Jej krótka publikacja na ten temat ( około 2 tysięcy znaków) stały się przyczyną wniesienia aktu oskarżenia oraz wydania przez Sąd Rejonowy w Poznaniu wyroku skazującego. Od tego orzeczenia pełnomocnik Hanny Szumińskiej wniósł apelację. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP objęło tę rozprawę monitoringiem, obserwatorem procesu była red. Aleksandra Tabaczyńska. W ocenie CMWP SDP skazanie dziennikarki za ten artykuł był rażącym naruszeniem zasady wolności słowa demokratycznego państwa. Sąd Rejonowy uznał przy tym, iż dziennikarka dopuściła się dwóch odrębnych czynów i wymierzył jej dwie kary (i przez to dwie tzw. nawiązki finansowe na cele społeczne). Oznacza to dwukrotne skazanie za jeden czyn, wbrew przepisom prawa karnego materialnego oraz poglądom judykatury w tej materii. Tymczasem dziennikarka działała w interesie społecznym i w ogóle nie powinna być skazana za ten artykuł. Takie stanowisko CMWP SDP przesłało do Sądu.

 

Więcej na ten temat tutaj