REPR o wypraszaniu niektórych dziennikarzy z konferencji prasowych

Wykluczanie określonych dziennikarzy lub redakcji z konferencji prasowych jest sprzeczne z prawem oraz podstawowymi wartościami i normami PR – stwierdziła w swojej opinii Rada Etyki Public Relations.

 

Rada zajęła się tym tematem w odpowiedzi na prośbę Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Pretekstem był przypadek z listopada 2019 roku, kiedy to dziennikarze „Gazety Wyborczej” i TVN 24 zostali wyproszeni z konferencji „Solidarności”. REPR podkreśla, że jej opinia nie odnosi się do tej konkretnej sprawy, a dotyczy ogólnej oceny tego typu zjawisk.

 

W swoim stanowisku rada stwierdza, „że wykluczanie określonych dziennikarzy lub redakcji z konferencji prasowych jest sprzeczne z podstawowymi wartościami i normami public relations. W szczególności sprzeczne jest z pkt 4 Kodeksu Etyki PR, w którym mowa o partnerstwie specjalistów public relations i dziennikarzy. Stoi to także w sprzeczności z pkt 2 Karty Deklaracji Sztokholmskiej ICCO, który mówi o tym, że otwarte społeczeństwo, wolność wypowiedzi i wolna prasa stanowią fundament działań public relations. Niedopuszczanie dziennikarzy do uczestnictwa w konferencjach prasowych kłóci się także z postanowieniami pkt 2 Międzynarodowego Kodeksu Etyki Public Relations (tzw. Kodeksu Ateńskiego) o swobodnym przepływie informacji oraz pkt 8 tego dokumentu, zobowiązującego specjalistów public relations do takich działań, i to niezależnie od okoliczności, aby reprezentowane byłyby interesy wszystkich zainteresowanych stron.”

 

REPR przestrzega, iż „wypraszanie dziennikarzy z konferencji może nosić znamiona przestępstwa, typizowanego w art. 44 ust. 1 ustawy Prawo prasowe. Dotyczy to utrudniania lub tłumienia krytyki prasowej, zagrożonego grzywną lub karą ograniczenia wolności.”

 

Niewystarczającym motywem wykluczenia dziennikarzy z konferencji prasowych jest, zdaniem rady, „domniemanie, że przedstawiciele wybranych mediów mogą być stronniczy i relacjonować fakty w sposób nieobiektywny i ze zniekształceniami”.

 

W stanowisku podkreślono też, że rzecznik prasowy lub pracownik PR, który otrzymuje polecenie służbowe wyproszenia konkretnych dziennikarzy, ma prawo odmówić jego wykonania, powołując się na przytoczone wyżej przepisy prawa oraz normy etyczne branż PR i dziennikarskiej.

 

jka, źródło: Rady Etyki Public Relations