Ryszard Czeraszkiewicz, Zbigniew Smoczek, Andrzej Tomczak z Nagrodą im. prof. Stefana Myczkowskiego

Ryszard Czeraszkiewicz, Zbigniew Smoczek, Andrzej Tomczak za publikację albumową „Krzyk” wydaną pod patronatem Szczecińskiego Klubu Przyrodników, Drukarnia i Wydawnictwo Kadruk, otrzymali Nagrodę im. prof. Stefana Myczkowskiego Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” za publikacje o problemach ochrony środowiska ufundowaną przez PGK Termy Uniejów Sp. z o.o.

 

Wyróżnienie

 

Maciej Kuciel i Patrycja Dzięcioł-Mokwa – „Polska śmietnikiem Europy”, TVN program „Uwaga!”