Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie Wojciecha Biedronia

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła w środę wyrok skazujący Wojciecha Biedronia, dziennikarza portalu wPolityce.pl, na karę grzywny za rzekome zniesławienie byłego sędziego Wojciecha Łączewskiego.

 

Biedroń został skazany za opisanie słynnej wpadki ówczesnego sędziego, który dał się wciągnąć w dziennikarską prowokację i miał zamiar spotkać się z domniemanym Tomaszem Lisem, by omówić z nim taktykę walki z rządem PiS. Wojciech Łączewski skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi.

 

W środę, Sąd Najwyższy, po skardze Prokuratora Generalnego, orzekł uchylenie prawomocnego wyroku skazującego reportera portalu wPolityce.pl.

 

(…) Sąd Najwyższy w sprawie skazanego Wojciecha Biedronia skazanego z artykułu 212 p. 1 i 2 kodeksu karnego, w zw. z art. 12 kodeksu karnego, po rozpoznaniu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (…) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje Sądowi Okręgowemu w Łodzi do ponownego rozpoznania – postanowił w środę Sąd Najwyższy.

 

Przeciwko skazaniu Wojciecha Biedronia protestowało Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, które podkreśliło, że „wyrok ten narusza fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa”.

 

jka, źródło: wPolityce.pl