Stanowisko Oddziału Gdańskiego SDP w sprawie agresji wobec mediów

W Gdyni, 15 października 2020 r., doszło do brutalnego ataku na pracownika mediów – operatora kamery Telewizji Gdańskiej, wykonującego obowiązki zawodowe. Jak wynika z ustaleń prokuratury, ze strony agresywnego napastnika, syna prominentnego biznesmena, doszło do naruszenia nietykalności, kierowania gróźb wobec dziennikarzy i  brutalnego skatowania operatora, skutkującego obrażeniami jego ciała.

 

Agresja, nie tylko słowna, lecz już także fizyczna wobec dziennikarzy, wykonujących zawodowe obowiązki, to niewątpliwie efekt kampanii nienawiści rozwijanej także przeciwko mediom. Nie można być obojętnym wobec eskalacji agresji i zastraszania dziennikarzy, bez względu na redakcje, w których pracują. Stanowi to bowiem zagrożenie dla wolności mediów i  dostępu dziennikarzy do informacji oraz możliwości dokumentowania wydarzeń. W istocie są to przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu  obowiązków zawodowych, naruszają prawa wolności słowa, swobody działania i prawa mediów oraz ich odbiorców do informacji – filarów demokracji.

 

Nie można  godzić się na agresję, na bezkarność czynów naruszających zdrowie, zagrażających życiu i ograniczających możliwości swobodnego, bezpiecznego wykonywania pracy dziennikarzy i ekip technicznych mediów. Na stanowcze potępienie zasługują takie niegodne czyny, wpisujące się w nieczystą, coraz bardziej brutalną i niebezpieczną, walkę – także w sferze interesów biznesowych.

 

Pomorskie środowisko dziennikarskie Stowarzyszenia  Dziennikarzy Polskich solidaryzuje się z poszkodowanym Kolegą z Telewizji Gdańskiej i oczekuje na bezwzględne ukaranie sprawcy tego bandyckiego napadu.

 

Janusz Wikowski

Prezes Oddziału  Gdańskiego Stowarzyszenia  Dziennikarzy Polskich

 

Gdańsk, 17.10.2020