Home / Z życia mediów  / Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Do 25 listopada można jeszcze przesyłać zgłoszenia do konkursu na stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.

 

Zaproszenie kierowane jest  do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże, a także książki dotyczące:

–        nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;

–        funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

–        codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

–        ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

 

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

 

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 €  (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

 

Wniosek o przyznanie stypendium, sporządzony w języku polskim lub niemieckim, powinien zawierać:
– CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
– koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
– plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
– plan kosztów

 

Należy go wysłać w formie elektronicznej do 25 listopada 2019 r. na adres: joanna.czudec@fwpn.org.pl.

Informacji o stypendiach udziela Joanna Czudec: tel. + 48 22 338 62 65, E-mail: joanna.czudec@fwpn.org.pl

 

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close