Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Do 25 listopada można jeszcze przesyłać zgłoszenia do konkursu na stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.

 

Zaproszenie kierowane jest  do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże, a także książki dotyczące:

–        nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;

–        funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

–        codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

–        ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

 

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

 

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 €  (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

 

Wniosek o przyznanie stypendium, sporządzony w języku polskim lub niemieckim, powinien zawierać:
– CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
– koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
– plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
– plan kosztów

 

Należy go wysłać w formie elektronicznej do 25 listopada 2019 r. na adres: [email protected].

Informacji o stypendiach udziela Joanna Czudec: tel. + 48 22 338 62 65, E-mail: [email protected]