Stypendium Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej dla dziennikarzy

FWPN ogłosiła konkurs dla dziennikarzy, do wygrania stypendium do 2500 euro. Jego celem jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. 

 

Zaproszenie do konkursy kierowane jest do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże, a także książki dotyczące: nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie; funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie; codzienności współpracy w obszarach przygranicznych; ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej.

 

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.
O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 euro  (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
– CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
– koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
– plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
– plan kosztów

 

Wniosek w języku polskim lub niemieckim można przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do 25 listopada 2019 r. na adres: [email protected].

 

Informacji o stypendiach udziela Joanna Czudec:
tel. + 48 22 338 62 65, E-mail: [email protected]