Szef KRRiT: działania „likwidatorów” mediów publicznych nie wywołują skutków prawnych

Fot. Wikipedia

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski w swoim nowym stanowisku przypomniał, że decyzje ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza w sprawie postawienia w stan likwidacji spółek mediów publicznych są rażąco niezgodne z prawem zatem działania powołanych przez niego „likwidatorów” nie rodzą skutków prawnych.

Poniżej pełna treść dokumentu

Stanowisko Przewodniczącego KRRiT wobec bezprawnych działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wyznaczonych przez niego „likwidatorów”

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wobec bezprawnych działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wyznaczonych przez niego „likwidatorów” jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz ich oddziałów, oświadczam, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji niezmiennie stoi na stanowisku rażącej niezgodności z prawem uchwał podjętych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza w kwestii rozwiązania i postawienia ich w stan likwidacji spółek mediów publicznych, a zatem ich bezskuteczności.

Osoby podające się za „likwidatorów” czynią to na swoją odpowiedzialność, a wszelkie ich działania, zarządzenia, wnioski i prośby kierowane do pracowników, zarządców spółek mediów publicznych, czy osób trzecich w ramach tej uzurpacji, winny być ignorowane jako pochodzące od osób nieuprawnionych.

Jednocześnie jako Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskazuję, że działania osób nieuprawnionych, za jakich uznaję „likwidatorów” nie wywołują skutków prawnych, również w zakresie powoływania pełnomocników, podpisywania umów, negocjowania wynagrodzeń itp.

Wszelkie czynności podejmowane na skutek działań osób nieuprawnionych, będą dotknięte wadą prawną, a działalność osób, działających w imieniu lub z upoważnienia tzw. „likwidatorów” będą podlegały stosownej kontroli.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski