Wspomnienie o redaktor Szczęsnej Milli

W piątek, 30 lipca, w wieku 85 lat, odeszła Szczęsna Milli, wieloletnia dziennikarka Polskiego Radia, członkini Oddziału Warszawskiego SDP. Poniżej publikujemy wspomnienie nadesłane przez Janinę Jankowską.  

 

Polskie Radio, przeżywa dziś najtrudniejszy czas, a tymczasem odchodzą ci którzy całym życiem budowali wielkość i standardy tej instytucji. Takim filarem Polskiego Radia była Szczęsna Milli…

 

Jej nazwisko łączy się ze znanym niegdyś magazynem „Popołudnie z młodością”, z Programem III, pierwszymi żywymi spotkaniami ze słuchaczami, na których poruszano tematy palące i trudne. Wyrzucona w stanie wojennym z pracy była czynna w podziemnym SDP a następnie w społecznym zespole Komitetu Obywatelskiego przygotowującym kampanię wyborczą kandydatów strony solidarnościowej w czerwcu 1989 r. Inna nasza koleżanka, Magdalena Bajer, z którą Szczęsna pracowała w Programie III napisała takie wspomnienie:

 

Szczęsna Milli

 

Potrzeba było czasu, żeby Szczęsną ocenić – i docenić – ocena okazywała się zawsze dodatnia. Przy pierwszym kontakcie miałam wrażenie, że koleżanka, o dłuższym stażu w redakcji radiowej Trójki, stara się mnie poznać od strony i zawodowej i ludzkiej, nie szczędząc dociekliwych pytań ani zaczepnych czasem uwag.

 

Dość szybko przekonałam się (myślę, że było to udziałem każdego, kto poznał Szczęsną), że jej kategoryczne sądy – o ludziach, o sytuacjach – nierzadko surowe, krytyczne, czasem szydercze, nie miały nigdy adresu osobistego, lecz zawodowy, po prosu wyrażały jej miary stosowane do owoców naszej pracy.

 

Jeśli miałabym przypisać Szczęsnej jakaś cechę dominującą to byłaby nią prawość. W takim najprostszym znaczeniu: szanowania innych, niezależnie od tego czy się z nimi zgadzamy, odpowiedzialność za własne postępki, ale i za to czego się podejmujemy w zespołowym działaniu, lojalność, bez rezygnacji z własnego zdania.

 

Trzeba te cechy naszej koleżanki zapamiętać, warto naśladować.

 

Magda

 

Uprzejmie proszę o uszanowanie pamięci ważnej dla SDP i Polskiego Radia dziennikarki.

 

Janina Jankowska