Zakaz wyjazdu do Polski dla rosyjskiego propagandysty

Wiktor Bezeka, obywatel Rosji, którego działalność publicystyczna stanowi element walki informacyjnej prowadzonej przez Kreml przeciwko Polsce i UE na wniosek szefa ABW został wpisany na listę cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP.

Jak wyjaśnia w komunikacie Departament Bezpieczeństwa Narodowego KPRM, Wiktor Bezeka od lat angażuje się w szerzenie rosyjskiej propagandy wymierzonej w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, polską rację stanu oraz wizerunek Polski na arenie międzynarodowej.

Przypomniano, że związany on jest z telewizją Russia Today i polskojęzyczną redakcją agencji informacyjnej Sputnik, zaś powyższe „media” to typowo dezinformacyjne struktury, stanowiące zaplecze Kremla, wspierając jego politykę zagraniczną i rozpowszechniając nieprawdziwy obraz rzeczywistości wśród obywateli innych krajów.

Departament Bezpieczeństwa Narodowego KPRM podkreślił, że nie jest to pierwszy przypadek skorzystania przez władze RP z instrumentu zakazu wjazdu do kraju dla rosyjskiego „dziennikarza”. W marcu 2021 r. na wniosek ABW przedłużony został do 2025 r. zakaz wjazdu do Polski i krajów strefy Schengen zaangażowanego w szerzenie kremlowskiej propagandy Leonida Swiridowa. W tym samym roku podobną decyzję wydano w stosunku do Jewgienija Reszentiewa, reportera rosyjskiej TV, prowadzącego szkodliwą dla RP działalność wykraczającą poza ramy pracy dziennikarza. Reszetniew prowadził działalność wpisującą się w zadania struktur prowadzących w Rosji walkę informacyjną.

W komunikacie zauważono, że rosyjscy „dziennikarze” pracujący w Polsce stanowią grupę wykorzystywaną do agresywnych działań informacyjnych prowadzonych przez Kreml przeciwko RP, krajom NATO i Zachodowi. Polska niezmiennie pozostaje jednym z głównych celów tych działań.

opr. jka, źródło: gov.pl