1. edycja Dolnośląskiego Konkursu Dziennikarskiego

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zaprasza na Konferencję prasową z okazji inauguracji I. edycji Dolnośląskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Romualda Lazarowicza.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 2. sierpnia 2021 r. o godz.10.30, w siedzibie „Stacja Dialog” (hala Dworca Głównego PKP, ul. Piłsudskiego 105).

 

Po konferencji prasowej, Zarząd Oddziału, Kapituła konkursowa i członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich udadzą się na Cmentarz św. Wawrzyńca we Wrocławiu, przy ul. Bujwida 51, by uczcić pamięć i oddać hołd z okazji 2. rocznicy śmierci naszego Zasłużonego Kolegi.

 

Romuald Adam Lazarowicz

W czasach PRL zajmował się działalnością opozycyjną. Od 1979 do 1990 był związany (jako współredaktor i autor) z „Biuletynem Dolnośląskim”.  Od 13 grudnia 1981 do maja 1982 był redaktorem naczelnym podziemnego „Z Dnia na Dzień” – pierwszego w Polsce regularnego czasopisma stanu wojennego. W 1982 współtworzył Solidarność Walczącą. Był członkiem kierownictwa Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej, wydającej podziemne czasopisma, m.in. ogólnopolski tygodnik  „Solidarność Walcząca”, miesięcznik „Biuletyn Dolnośląski”oraz „Serwis Informacyjny AISW”. Był współtwórcą działającego na Dolnym Śląsku w latach 80, podziemnego Radia Solidarność Walcząca.  W 1991 został sekretarzem redakcji „Dni”. W 1995 założył firmę wydawniczą Lena. Później współpracował z Wydawnictwem Wektory. Od 2002 do 2014 był redaktorem naczelnym „Opcji na prawo”. W 2004 wszedł w skład zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Inicjatywa Historyczna. Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY

Dolnośląskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Romualda Lazarowicza

Zbigniew Makarewicz

 

PREZES ZARZĄDU

Oddziału Dolnośląskiego SDP

Jan Poniatowski