Agora odwoła się od decyzji UOKiK zakazującej przejęcie Eurozetu

Agora poinformowała, że odwoła się do sądu od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego zakazującej przejęcia przez nią spółki Eurozet.

 

Przypomnijmy, prezes UOKiK zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę uzasadniając, że w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Jego zdaniem, transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udział w rynku (pisaliśmy o tym TUTAJ).

 

Agora w komunikacie wydanym po decyzji UOKiK stwierdziła, że została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawa oraz procedur administracyjnych.

 

„Prezes UOKiK odrzucił argumenty merytoryczne przedstawione w sprawie, a jego decyzja oparta jest na wybiórczo potraktowanych materiałach, które zostały dobrane do z góry założonej tezy. To bezprzykładne naruszenie zasady bezstronności i obiektywizmu UOKiK” – stwierdziła spółka.

 

Zdaniem Agory błędnie zostało oszacowanie, że po połączeniu Agory z Eurozetem udział dwóch największych graczy w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej byłby na poziomie 70% „Ten udział po koncentracji wyniósłby niespełna 65%, z czego blisko 39% to udział obecnego lidera rynku” – stwierdziła Agora.

 

Podkreślono też, że spółka nie została uprzedzona o zakończeniu toczącego się postępowania i nie miała szansy na zapoznanie się z aktami sprawy ani na finalne wyrażenie swojego stanowiska przed wydaniem decyzji.

 

„Tym samym Prezes naruszył szereg zasad w postępowaniu administracyjnym, m.in. prawo wnioskodawcy do zaprezentowania swojego stanowiska na każdym z etapów trwającego postępowania – czytamy w komunikacie.

 

Agora poinformował, że „złoży odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK do właściwego sądu i jest zdeterminowana do skorzystania ze wszelkich możliwych narzędzi prawnych w tej sprawie”.

 

opr. jka, źródło: Agora, fot. Wikipedia