Bogusław Chrabota wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet

Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” i prezes Izby Wydawców Prasy Bogusław Chrabota został wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (European Newspaper Publishers’ Associaton), którego członkiem jest IWP.

 

ENPA to organizacja reprezentująca krajowe stowarzyszenia wydawców na forum europejskim, której celem – podobnie jak Izby Wydawców Prasy – jest komentowanie, proponowanie i inicjowanie działań, mających na celu wzmocnienie prowadzenia działalności wydawniczej w Europie. Opiniuje różne inicjatywy legislacyjne i poza legislacyjne, które mają związek z szeroko rozumianą działalnością wydawców. Należą do nich m.in. regulacje dotyczące ochrony praw własności intelektualnej, ochrony prywatności, zakazów i obowiązków informacyjnych w reklamie, zasad konkurencji i pozycji na rynku w związku z dominacją dużych platform internetowych.

 

Jak pisze na swojej stronie internetowej Izba Wydawców Prasy, wybór Chraboty na wiceprezesa ENPA, świadczy o rosnącym znaczeniu Polski nie tylko w środkowo-wschodniej części Europy, ale i w całej UE, a także o znaczeniu IWP w środowisku europejskich wydawców.

 

Bogusław Chrabota funkcję prezesa IWP pełni od czerwca 2018 roku.

 

opr. jka, źródło: Izba Wydawców Prasy