Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP na Kongresie dla Niepodległej 2023

Dr Maria Szonert Binienda i dr Jolanta Hajdasz

Fałszywe, zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu informacje, które są rozpowszechniane w sposób świadomy przez osoby, które mają złe intencje i chcą w negatywny sposób wpłynąć na zachowanie lub decyzje odbiorców  to najprostsza definicja współczesnej dezinformacji, niestety w mediach mamy z nią do czynienia bardzo często – powiedziała Jolanta Hajdasz w czasie swojego wystąpienia na konferencji kończącej Kongres dla Niepodległej 2023 . Konferencja odbyła się 4 października w Warszawie, jej organizatorem jest  Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia”.

W tym roku w kongresie wzięło udział 45 osób z 12 krajów, m.in. USA, Australii, Kanady i Brazylii. Uczestniczyli oni w seminariach i wykładach poświęconych zarówno historii Polski, jak i bieżącym problemom – kwestiom odszkodowań wojennych od Niemiec, bezpieczeństwu naszej Ojczyzny, a także manipulacjom w  mediach.  Prelekcje na konferencji  wygłosili m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Zbigniew Krysiak i prof. Bogdan Musiał . Organizatorem Kongresu dla Niepodległej jest dr Maria Szonert – Binienda, prezes Światowego Stowarzyszenia „Republika Polonia” , które w oparciu o wartości patriotyczno-chrześcijańskie propaguje prawdę historyczną o Polsce na świecie i współpracuje z Ojczyzną na rzecz rozwoju Polski.

Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP wygłosiła prelekcję na temat „Dezinformacja w mediach”. Dezinformacja nie jest kłamstwem, chodzi o takie sformułowanie informacji, jej zaprezentowanie, aby odbiorca sam wyciągnął wnioski, korzystne dla dezinformującego – powiedziała dr Jolanta Hajdasz .  Od 24 lutego 2022 r. jesteśmy świadkami wykorzystywania różnego rodzaju metod w walce o dominującą narrację w przestrzeni informacyjnej. Celem dezinformacji jest zmniejszenie zaufania do instytucji publicznych, wywołanie poczucia zagrożenia i osłabienie poczucia wspólnoty. Wg oficjalnych informacji ponad 70 proc. Europejczyków spotkało się w ostatnim czasie z dezinformującymi treściami. Autorzy dezinformacji posługują się różnymi technikami, do których zaliczyć można: wyciąganie fałszywych wniosków na podstawie poprawnych danych, polaryzacja społeczeństwa poprzez poruszanie i antagonizowanie tematów społecznie wrażliwych (aborcja, osoby LGBT, uchodźcy itp.), przedstawianie skrajnych i niepopularnych poglądów jako normy obowiązującej w społeczeństwie, generalizowanie i uogólnianie, czy wykorzystanie i kreowanie fałszywych ekspertów – powiedziała Jolanta Hajdasz . W konferencji  swoje wystąpienia mieli także : Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP, Arkadiusz Mularczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Sebastian Kaleta, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, oraz Filip Frąckowiak i Alicja Żebrowska, radni Miasta Stołecznego Warszawa.

Podczas spotkania z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Janem Dziedziczakiem odbyła się ceremonia wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. W imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego minister Jan Dziedziczak wręczył je Światowemu Stowarzyszeniu „Republika Polonia” na ręce prezes tej organizacji Marii Szonert-Biniendy, działaczowi polskiemu z Australii Adamowi Gajkowskiemu i ks. Zdzisławowi Malczewskiemu SChr, animatorowi środowiska polonijnego w Brazylii.

Prezes Stowarzyszenia Maria Szonert-Binienda mieszka w Ohio w USA, z zawodu jest prawnikiem. Aktywnie działa w środowisku amerykańskiej Polonii, jest także prezesem Fundacji Kresy-Syberia i Instytutu Libra prowadzącego badania nad zbrodnią katyńską oraz członkiem zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią. Jest organizatorką odbywających się w Polsce Kongresów dla Niepodległej a także konkursu wiedzy historycznej Competition on the History of Poland, który ma na celu popularyzację historii Polski w krajach anglojęzycznych.

Kolejny z wyróżnionych Odznaką Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Adam Gajkowski był zmuszony do wyjazdu z Polski w wyniku szykan i prześladowania w latach 1982-1985. Jako były więzień polityczny i internowany w stanie wojennym jest współzałożycielem i prezesem honorowym Stowarzyszenia „Nasza Polonia” w Australii a także członkiem Stowarzyszenia „Godność”. Angażuje się w działania Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Senacie RP, jest także prezesem Federacji Polskich Organizacji w stanie Nowa Południowa Walia w Australii i członkiem Korpusu Opozycji Antykomunistycznej.

Ks. Zdzisław Malczewski SChr jest członkiem Parańskiego Instytutu Historyczno-Geograficznego w Kurytybie, Światowej Rady Badań nad Polonią, Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii, Akademii Literatury Polskiej i Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym czasopisma studiów polsko-brazylijskich „Projeções” ukazującego się w języku portugalskim w Kurytybie. Od 2009 roku angażuje się w wydawanie „Echa Misji Katolickiej w Brazylii”, jedynego czasopisma w języku polskim. Ks. Malczewski aktywnie uczestniczy w życiu Polonii latynoamerykańskiej. Od 2009 r. pełni także funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. W 2016 r. został członkiem Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.