11 października b.r. odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie. Prowadził ją sędzia Piotr Kowalski. Na rozprawę stawiła się strona powodowa – Henryk Jezierski wraz z pełnomocnikiem, mec. Małgorzatą Jezierską-Wojdak. Pozwana Joanna Strzemieczna-Rozen z powodu choroby nie mogła uczestniczyć w rozprawie, o czym poinformował jej pełnomocnik Wenanty Plichta. Wniósł on o odroczenie rozprawy. Sprzeciwiła się temu Jezierska-Wojdak, pełnomocnik Jezierskiego. Sąd oddalił sprzeciw. Jednocześnie poinformował zebranych, że do akt sprawy zostało dołączone zawiadomienie Centrum Monitoringu Wolności Prasy i odczytał treść tego zawiadomienia. Przed zakończeniem rozprawy sędzia zadał kilka pytań. Jedno z nich, skierowane do mecenasa Wenantego Plichty, dotyczyło funkcji pełnionej przez Joannę Strzemieczną-Rozen w okresie przygotowywania i emitowania materiału informacyjnego w TVP3. Wenanty Plichta wyjaśnił, że Joanna Strzemieczna-Rozen jest dyrektorem TVP S.A. w Gdańsku oraz jest redaktorem naczelnym TVP3 Gdańsk. Tę funkcję pełni od roku 2016. Jednocześnie sędzia zobowiązał pełnomocnika Strzemiecznej-Rozen do dołączenia do akt zwolnienia lekarskiego pozwanej. Na koniec sędzia poinformował strony, że do akt wpłynęły materiały z IPN informujące, że Henryk Jezierski nie był pracownikiem Służb Bezpieczeństwa.

 

Kolejna rozprawa odbędzie się 3 grudnia 2019 r.

 

Tekst i zdjęcia : Maria Giedz