CMWP SDP obejmuje monitoringiem kolejny proces z wątkiem lustracyjnym

Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Joanna Strzemieczna-Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk została pozwana przez Henryka Jezierskiego, dziennikarza wydawnictw motoryzacyjnych. Przyczyną pozwu jest materiał informacyjny wyemitowany 27 stycznia 2017 r. w TVP3 Gdańsk dotyczący wyborów członków do Rady Programowej TVP 3  w Gdańsku oraz gdańskiego oddziału Polskiego Radia. W materiale tym znalazły się oparte na publikacji IPN informacje o domniemanej współpracy p. Henryka Jezierskiego ze Służbą Bezpieczeństwa PRL oraz to, iż kandydował do Rady Programowej nie mając poparcia organizacji (Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy) na którą się powoływał. W październiku 2019 r. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, działając jako amicus curiae, objęło niniejszą sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela. W imieniu CMWP SDP rozprawy obserwuje red. Maria Giedz.

 

Henryk Jezierski zarzuca pozwanej użycie sformułowań, które, jak twierdzi, naruszają jego dobra osobiste. Twierdzi, iż pozwana naciskała na szybkie opublikowanie materiału opracowanego w redakcji informacji lokalnych w TVP 3 Gdańsk. Uważa też, że pozwana dopuściła się kłamstwa, publikując materiał na jego temat i cytując w nim dokumenty IPN oraz wypowiedzi jednego z pracowników naukowych  gdańskiego oddziału IPN. Z dokumentów tych, zdaniem Henryka Jezierskiego nie wynika, aby był tajnym współpracownikiem SB.

 

11 października b.r. odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie. Prowadził ją sędzia Piotr Kowalski. Na rozprawę stawiła się strona powodowa – Henryk Jezierski wraz z pełnomocnikiem, mec. Małgorzatą Jezierską-Wojdak. Pozwana Joanna Strzemieczna-Rozen z powodu choroby nie mogła uczestniczyć w rozprawie, o czym poinformował jej pełnomocnik Wenanty Plichta. Wniósł on o odroczenie rozprawy. Sprzeciwiła się temu Jezierska-Wojdak, pełnomocnik Jezierskiego. Sąd oddalił sprzeciw. Jednocześnie poinformował zebranych, że do akt sprawy zostało dołączone zawiadomienie Centrum Monitoringu Wolności Prasy i odczytał treść tego zawiadomienia. Przed zakończeniem rozprawy sędzia zadał kilka pytań. Jedno z nich, skierowane do mecenasa Wenantego Plichty, dotyczyło funkcji pełnionej przez Joannę Strzemieczną-Rozen w okresie przygotowywania i emitowania materiału informacyjnego w TVP3. Wenanty Plichta wyjaśnił, że Joanna Strzemieczna-Rozen jest dyrektorem TVP S.A. w Gdańsku oraz jest redaktorem naczelnym TVP3 Gdańsk. Tę funkcję pełni od roku 2016. Jednocześnie sędzia zobowiązał pełnomocnika Strzemiecznej-Rozen do dołączenia do akt zwolnienia lekarskiego pozwanej. Na koniec sędzia poinformował strony, że do akt wpłynęły materiały z IPN informujące, że Henryk Jezierski nie był pracownikiem Służb Bezpieczeństwa.

 

Kolejna rozprawa odbędzie się 3 grudnia 2019 r.

 

Tekst i zdjęcia : Maria Giedz

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close