CMWP SDP obejmuje monitoringiem sprawę apelacyjną red. Krzysztofa Załuskiego skazanego z art. 212 kk

W związku z postępowaniem odwoławczym od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku – II Wydział Karny  w sprawie przeciwko red. Krzysztofowi Załuskiemu, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zawiadamia o objęciu niniejszej sprawy monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa i prasy. Rozprawa apelacyjna zaplanowana jest na 3 kwietnia br. 

7 stycznia 2018 r. na portalu www.sdp.pl został opublikowany artykuł autorstwa red. Krzysztofa Załuskiego p.t. „Układ trójmiejski kontra repolonizacja”. Powyższy materiał prasowy stał się przyczyną wniesienia przeciwko niemu aktu oskarżenia, a następnie skazania wyrokiem karnym z art. 212 kk. Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku  II Wydział Karny uznał dziennikarza za winnego zniesławienia Henryka Jezierskiego i wymierzył mu karę stu stawek dziennych grzywny w wysokości 20 zł dziennie, czyli  2000 zł, a ponadto orzekł wobec dziennikarza na rzecz oskarżyciela nawiązkę w wysokości 7000 zł. Sąd zasądził także od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 zł tytułem opłaty, a także na rzecz oskarżyciela prywatnego Henryka Jezierskiego kwotę 300 zł tytułem zwrotu kwoty zryczałtowanych  wydatków w sprawie. Zarówno oskarżony red. Krzysztof Załuski, jak i skarżący go Henryk Jezierski złożyli apelację od tego wyroku.

CMWP SDP wspiera red. Krzysztofa Załuskiego w tym procesie i w związku z tym prześle do Sądu opinię amicus curiae.

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close