CMWP SDP w obronie kolejnego dziennikarza oskarżonego z art. 212

25 września  w Sądzie Rejonowym w Nisku odbyła się kolejna rozprawa przeciwko redaktorowi Piotrowi Kani z portalu  www.nizanskie.info. Został on oskarżony przez radnego powiatu niżańskiego Janusza Nawrockiego i jego synów z art. 212 kk § 2. Sąd I instancji umorzył zarzuty wobec niego, ale strona pozywająca odwołała się  do II instancji, która cofnęła sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd I instancji.  W ocenie CMWP SDP sprawa jest istotna w kontekście realizacji zasady wolności słowa demokratycznego państwa, dlatego została objęta monitoringiem CMWP SDP.

 

Sprawa z art.212 od początku(2016r) toczy się w trybie niejawnym, jednak na wniosek red. Piotra Kani sędzia Grażyna Pizoń wyraziła zgodę na obecność na rozprawie obserwatora CMWP SDP. Na rozprawie 25 września stawiło się dwóch z trzech oskarżycieli. Obecny był również red. Piotr Kania wraz z adwokatem . W związku z dopuszczeniem kolejnego dowodu w sprawie sędzia wyznaczyła następne posiedzenie na 9 października o godzinie 9.00.

 

Link do spornego artykułu: https://nizanskie.info/pl/11_wiadomosci/934_afera_korupcyjna_w_nizanskim_arimr.html-h811141d101a35c120f7824736502442f