Coraz gorsza ocena TVP w badaniach CBOS

Od października 2020 roku znacznie pogorszyła się ocena Telewizji Polskiej – wynika z cyklicznych badań CBOS.

 

Z przeprowadzonego w kwietniu badania CBOS wynika, że po raz pierwszy odsetek głosów krytycznie oceniających TVP (44 proc.) przewyższył liczbę pozytywnych opinii (40 proc.). Dla porównania w 2018 i 2019 roku dobre oceny Telewizji Polskiej wystawiało ponad 50 procent badanych, a złe ok. 30 proc. ankietowanych.

 

opr. jka, źródło: Twitter/CBOS, fot. Wikipedia