Discovery zapowiada kroki prawne wobec Polski

Właściciel telewizji TVN, amerykański koncern Discovery, zawiadomił polskie władze o możliwości podjęcia kroków prawnych w związku z nieprzyznawaniem koncesji dla stacji TVN24 oraz przegłosowaniem przez Sejm nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

 

Koncern podał w komunikacie, że wysłał w czwartek do prezydenta RP Andrzeja Dudy formalne powiadomienie o powstaniu sporu w ramach Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych Polski i USA z 1990 r. Zdaniem firmy,  złamane zostały przepisy nakazujące sprawiedliwe traktowanie i zakazujące dyskryminacji oraz wywłaszczenia.

 

„Notyfikacja jest rezultatem dyskryminacyjnej kampanii przeciwko TVN, w tym odmowy odnowienia licencji TVN24, która osiągnęła kulminację we wczorajszym głosowaniu w izbie niższej polskiego parlamentu” – zaznaczono w komunikacie spółki.

 

Discovery zadeklarowało, że nadal będzie dążyć do „pozytywnego” rozwiązania sporu, lecz w przypadku braku efektów skieruje sprawę do arbitrażu, domagając się rekompensaty.

 

Umowa z 1990 r., na która powołuje się koncern, stanowi, że w przypadku powstania sporu inwestycyjnego między państwem a firmą „strony sporu będą starały się go rozwiązać w drodze konsultacji i negocjacji, które mogą obejmować stosowanie niewiążących procedur z udziałem stron trzecich”, lecz każda ze stron ma zachęcać spółki do zwracania się do miejscowych sądów.  Po sześciu miesiącach od zaistnienia sporu umowa daje możliwość rozstrzygnięcia sporu przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID).

 

opr. jka, źródło: biznes.pap.pl, fot. Wikipedia