Google ma płacić francuskim wydawcom

Google oraz francuskie Stowarzyszenie Prasy Informacyjnej (APIG) zawarły porozumienie w sprawie ustalenia opłat za wykorzystywanie treści wydawców objętych prawami autorskimi. To pierwsza tego typu umowa w Europie.

 

Jak informuje Google w komunikacie, którego treść przytacza portal Wirtualnemedia.pl, internetowy gigant oraz oraz APIG (francuskie Stowarzyszenie Prasy Informacyjnej) „uzgodniły ramowe zasady określania sprawiedliwych opłat za wykorzystywanie treści wydawców objętych prawem autorskim w myśl francuskich przepisów i zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez francuski urząd ds. konkurencji”

 

„Porozumienia są zawierane z indywidualnymi wydawcami francuskimi, biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby i charakter każdego wydawcy, a te podpisane do tej pory także uwzględniają wypracowane ramowe zasady. Porozumienia dotyczą licencji na treści objęte prawami autorskimi, które to licencje są niezbędne do udziału wydawców w nowej usłudze Google News Showcase. Opłaty z tytułu wykorzystywania tych treści trafią bezpośrednio do każdego wydawcy. Wydawcy francuscy zaangażowani w projekt to m.in. Le Monde, Le Figaro, Libération i wiele innych” – informuje Google.

 

Umowy wydawców z Google umożliwią im m.in. uzyskiwanie wynagrodzenie z tytułu praw pokrewnych za wyświetlanie ich treści w wyszukiwarce Google oraz za artykuły publikowane na platformie Google News Showcase..

 

Google i APIG nie ujawniły na jakie wynagrodzenie mogą liczyć wydawcy. Porozumienie, pierwsze tego typu w Europie, zawarto po miesiącach negocjacji między internetowym gigantem a francuskimi wydawcami.

 

opr. jka, źródło: wirtualnemedia.pl