„Gorące pytania” w telewizji wPolsce.pl z udziałem CMWP SDP

Czy dziennikarze boją się cenzury ? Gośćmi red. Wojciecha Biedronia w audycji “Gorące pytania” 7 września b.r. w telewizji wpolsce.pl byli Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy i Marcin Wikło, tygodnik „Sieci”. Tematem audycji były przyczyny i konsekwencje uchylenia przez Sąd Najwyższy wyroku wymierzającego grzywnę dziennikarzowi portalu wpolityce.pl Wojciechowi Biedroniowi w związku z jego artykułem na temat ówczesnego sędziego Wojciecha Łączewskiego. Dyskutowano przede wszystkim o art. 212 kk , aktualnie głównym zagrożeniu niezależności dziennikarskiej w Polsce dziennikarzy. W swojej wypowiedzi dyr. Jolanta Hajdasz zwróciła uwagę, iż w ostatnich latach radykalnie wzrosła liczba spraw wytaczanych dziennikarzom z art. 212 kk, w roku 2015 było ich około 80, a w 2019 – ponad 220 i podkreśliła, iż jest pilna konieczność analizy tego zjawiska i podjęcia działań na rzecz likwidacji tego artykułu z kodeksu karnego.