INFORMACJA WŁADZ SDP z 3 MARCA 2022 ROKU ws. Z. Nowaka, który na konf. prasowych podaje się za przedstawiciela SDP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, prezes Oddziału Warszawskiego SDP i redaktor naczelny portalu SDP sdp.pl informują, iż osoba podająca się za Zenona Nowaka, która podczas konferencji prasowych przedstawia się, jako „Zenon Nowak – Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich” nie ma pełnomocnictw i upoważnień do działania w imieniu ani Zarządu Głównego SDP, ani Oddziału Warszawskiego  SDP (którego Z. Nowak jest członkiem), ani Redakcji portalu SDP sdp.pl podczas jakichkolwiek spotkań, obrad, czy konferencji prasowych.

W związku z tym apelujemy o unieważnienie jego akredytacji, które otrzymał posługując się nazwą „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich” i „Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich”.

Podkreślamy, że Zenon Nowak na wspomnianych spotkaniach, obradach i konferencjach prasowych reprezentuje samego siebie.

Krzysztof Skowroński, prezes SDP

Jolanta Hajdasz, wiceprezes SDP

Mariusz Pilis, wiceprezes SDP

Hubert Bekrycht, sekretarz generalny SDP

Aleksandra Tabaczyńska, skarbnik SDP 

Zbigniew Rytel, prezes Oddziału Warszawskiego SDP

Jednocześnie informujemy, że 3 marca 2022 roku ZG SDP postanowił rozpocząć procedurę usunięcia Zenona Nowaka (członka Oddziału Warszawskiego SDP) ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 Krzysztof Skowroński, prezes SDP

Jolanta Hajdasz, wiceprezes SDP

Mariusz Pilis, wiceprezes SDP

Hubert Bekrycht, sekretarz generalny SDP

Aleksandra Tabaczyńska, skarbnik SDP