Koniec Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

Członkowie Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) zadecydowali o rozwiązaniu związku. Jego zadania już od stycznia 2020 roku wypełnia spółka Polskie Badania Czytelnictwa (PBC).

 

Uchwałę w sprawie rozwiązania ZKDP jego członkowie przegłosowali 17 grudnia podczas XLVIII zwyczajnego zjazdu związku. Wniosek w sprawie likwidacji ZKDP złożyła Izba Wydawców Prasy, która jest jego członkiem. Uzasadniała go potrzebą uporządkowania kwestii reprezentacji interesów wydawców prasy. Jak czytamy na stronie IWP,  zadania wypełniane w ubiegłych latach przez ZKDP są obecnie już w całości realizowane przez spółkę Polskie Badania Czytelnictwa (PBC), po tym jak od stycznia 2020 przeniesiono do PBC kontrolowanie i udostępnianie informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych i treści cyfrowych.

 

Marek Frąckowiak, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy tłumaczy, że do tej pory formalnie istniały dwie organizacje pracodawców w branży prasowej: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy oraz Izba Wydawców Prasy.

 

– Skupienie prac wydawców w jednej organizacji wzmocni branżę. Izba gospodarcza ma szerszy zakres działalności i większe uprawnienia, a przez to możliwości działania w interesie wydawców. Celem jest budowanie spójnej strategii wydawców prasy wobec zmieniającego się rynku, funkcjonującego w dwóch rzeczywistościach: papierowej i cyfrowej, a także dalsze przekształcenie PBC w nowoczesny ośrodek badań i analiz rynku prasowego oraz komunikacji z rynkiem reklamy – wyjaśnia.

 

opr. jka, źródło: Izba Wydawców Prasy