Konkurs dla dziennikarzy Urzędu Patentowego RP 

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w VII edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej.

 

Własność intelektualna obejmuje wszelkie dziedziny twórczości określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie prawo własności przemysłowej. Przedmiotami własności przemysłowej podlegającymi ochronie są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

 

Spośród nadesłanych prac jury Konkursu wybierze 5 najlepszych prac, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5000 zł brutto.

 

Prace konkursowe powinny dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, oraz zarządzania prawami na dobrach niematerialnych i ich komercjalizacji oraz znaczenia tych zagadnień dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

 

Termin składania prac: do dnia 16 października 2019 r.

 

Do konkursu można zgłaszać przekazy medialne, które zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

 

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: [email protected]

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy, regulamin