KRRiT: Informacje o zagładzaniu mediów publicznych są nieprawdziwe

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji złożyły sprawozdania z realizacji misji publicznej w 2023 roku, w których wykazały nadwyżki w kosztach realizacji misji – poinformowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Jak czytamy na stronie Rady,  12 czerwca 2024 r. KRRiT oceniła sprawozdania finansowe nadawców publicznych z realizacji misji publicznej w 2023 roku.

„W złożonych sprawozdaniach za 2023 rok jednostki publicznej radiofonii i telewizji wykazały, że osiągnęły przychody przekraczające koszt netto realizacji misji publicznej, zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji zwane nadwyżką, w łącznej kwocie 83 967 tys. zł” – podano.

W komunikacie KRRiT przypomniała, że art. 31 ust 7 ustawy o radiofonii i telewizji reguluje, że w przypadku uzyskania w danym roku sprawozdawczym nadwyżki nie większej niż 10% całkowitego kosztu realizacji misji publicznej (określonego w zatwierdzonym planie programowo-finansowym), to jednostka ta nie jest zobowiązana do zwrotu tej nadwyżki do Krajowej Rady. Jednak pod warunkiem, przeznaczenia jej na realizację misji publicznej w kolejnych okresach, na zasadach określonych w karcie powinności.

Art. 31 ust. 8 w/w ustawy reguluje, że w przypadku uzyskania w danym roku sprawozdawczym nadwyżki przekraczającej 10% całkowitego kosztu realizacji misji publicznej (określonego w zatwierdzonym planie programowo-finansowym),  to na wniosek tej jednostki przewodniczący KRRiT może zezwolić na zachowanie przez tę jednostkę nadwyżki. Jednak pod warunkiem przeznaczenia jej we wskazanym w decyzji okresie, na określone w niej szczególne koszty, niezbędne do realizacji misji publicznej.

W 2023 r. roku takie nadwyżki osiągnęły Radio Łódź (nadwyżka w kwocie 2 mln 255 tys. zł) oraz Polskie Radio (nadwyżka 6 mln 877 tys. zł). KRRiT podjęła uchwały upoważniające przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji zezwalającej na zachowanie tych nadwyżek do wykorzystania w 2024 roku na koszty niezbędne do realizacji misji publicznej.

opr. jka, źródło: KRRiT