KRRiT wstrzymuje wypłatę środków z abonamentu na media publiczne

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę w sprawie przesunięcia terminów przekazywania mediom publicznym środków z opłat abonamentowych. Powodem jest chaos prawny wywołany decyzjami ministra kultury Bartłomiej Sienkiewicza.  

Rada zadecydowała, aby przesunąć terminy wypłaty środków z wpływów abonamentowych w roku 2024 określone harmonogramem z dnia 18 października 2023 r. – z dnia 11 stycznia 2024 r. na dzień 12 lutego 2024 r. oraz z dnia 22 stycznia 2024 r. na dzień 12 lutego 2024 r.

Powodem ma być chaos prawny powstały „w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji” wywołany decyzjami ministra kultury i dziedzictwa narodowego „a podjętymi z rażącym naruszeniem prawa, o rozwiązaniu spółek mediów publicznych, postawieniu ich w stan likwidacji, odwołaniu ich organów oraz powołaniu likwidatorów”.

KRRiT w uchwale postanowiła również: „Przygotować mechanizm wypłaty środków z wpływów abonamentowych jednostkom publicznej radiofonii i telewizji postawionym w stan w likwidacji potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu rejestrowego, z wyłącznym przeznaczeniem tych środków na realizację zadań misji publicznej wykonywanych w ramach procesu likwidacji.”

opr. jka, źródło: KRRiT