Krzysztof Skowroński prezesem SDP w kolejnej kadencji

Krzysztof Skowroński został ponownie wybrany przez Zjazd Delegatów SDP na prezesa stowarzyszenia.

 

Do rozstrzygnięcia doszło w trzeciej turze wyborów. Do walki o kierowanie największą i najstarszą organizacją dziennikarską  w Polsce stanęli, poza dotychczasowym prezesem Krzysztofem Skowrońskim, Aleksandra Rybińska-Wróbel, skarbniczka SDP oraz Zbigniew Rytel, prezes Oddziału Warszawskiego SDP i członek Zarządu Głównego. Dwie pierwsze tury głosownia nie przyniosły rozstrzygnięcie. Do trzeciej przeszli Rybińska-Wróbel i Skowroński. Kandydaturę obecnego prezesa poparło 64 delegatów, a jego rywalkę 50.

 

jka