Home / CMWP SDP  / Miasto Sopot przeciw TVP3 Gdańsk. Sprawa objęta monitoringiem CMWP SDP

Miasto Sopot przeciw TVP3 Gdańsk. Sprawa objęta monitoringiem CMWP SDP

10 stycznia 2020 r. odbyła się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku kolejna rozprawa przeciwko red. Joannie Strzemiecznej – Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk oraz Jakubowi Świderskiemu, dziennikarzowi TVP3 Gdańsk. Osoby te zostały pozwane przez Gminę Miasta Sopot, a przedmiotem sporu są wyemitowane w TVP3 Gdańsk materiały, które dotyczą wypadków na sopockich kąpieliskach oraz popadającego w ruinę byłego szpitala na Stawowiu (historyczna dzielnica Sopotu), mieszczącego się w zabytkowym zespole parkowo-pałacowym, do niedawna jednym z najpiękniejszych obiektów tego typu w Sopocie.

 

W październiku 2019 r. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP objęło niniejszą sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela w zakresie wolności słowa i prasy. Z ramienia Centrum Monitoringu Wolności Prasy toczący się proces sądowy obserwuje red. Maria Giedz.

 

Gmina Miasta Sopot skierowała przeciwko red. Jakubowi Świderskiemu oraz red. Joannie Strzemiecznej – Rozen pozew z tytułu naruszenia przez nich jej dóbr osobistych poprzez wyemitowanie na antenie TVP3 Gdańsk szeregu programów dotyczących Sopotu, które ich zdaniem miały jednoznaczny i pejoratywny wydźwięk. Przedstawiciel prawny Gminy Miasta Sopot twierdzi, że część informacji zawartych w spornych programach telewizyjnych jest nieprawdziwa. W skierowanym pozwie strona powodowa domaga się nakazania pozwanym opublikowania przeprosin oraz zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 10.000 złotych na rzecz Fundacji Nasz Przyjazny Dom w Sopocie.

 

Sprawę prowadzi sędzia Piotr Kowalski. Na rozprawę stawiła się pełnomocnik Gminy Miasta Sopot mec. Monika Nowińska-Retkowska. Stronę pozwanych reprezentował mec. Wenanty Plichta. Stawił się też pozwany Jakub Świderski. Na rozprawie nie było pozwanej Joanny Strzemiecznej – Rozen. Sąd wezwał dwóch świadków zaproponowanych przez Gminę Sopot: Jana Kozłowskiego, byłego prezydenta Sopotu i byłego marszałka województwa pomorskiego. Drugim świadkiem była Irena Kościelińska pełniąca funkcję specjalisty ds. administracyjnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sopocie. Mec. Monika Nowińska-Retkowska dołączyła do akt sprawy sprawozdania z działalności sopockiego WOPR (Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) za lata 2016-2019 z uwzględnieniem ilości zgonów, osób poszkodowanych oraz uratowanych. Pełnomocnik pozwanych mec. Wenanty Plichta wniósł o przedstawienie pełnego wyciągu z WOPR-u, gdyż ten dołączony do akt przez Gminę Sopot może okazać się niepełny, zwłaszcza że w sprawozdaniu nie zostały uwzględnione wypadki pod wpływem alkoholu na kąpieliskach w Sopocie, o co zabiegał pozwany.

 

Sąd postanowił kontynuować przesłuchiwania świadków na kolejnej rozprawie, którą wyznaczył na 13 marca 2020 r. (godz. 9.00). Zostaną wezwani jako świadkowie Bartosz Łapiński, Piotr Meler i Małgorzata Tarasewicz. Co do ostatniego świadka zastrzeżenia zgłosił pełnomocnik Gminy, twierdzą, że Małgorzata Tarasewicz nie może być świadkiem, gdyż występowała jako publiczność w pierwszych posiedzeniach toczącego się procesu i że powinno być to zapisane w aktach. Sędzia Piotr Kowalski powiedział, że nie przypomina sobie, aby w aktach, gdzie zapisane są osoby uczestniczące w procesie występowało takie nazwisko, ale jeszcze potwierdzi tę informację.

 

Opracowanie Maria Giedz

 

Zdjęcia Maria Giedz

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close