Mowy końcowe w sprawie z art. 212 kk przeciwko redaktorowi Pawłowi Gąsiorskiemu z powództwa Gminy Rędziny

9 listopada br. w Sądzie Rejonowym (XVI Wydział Karny) w Częstochowie odbyła się już piąta rozprawa przeciwko red. Pawłowi Gąsiorskiemu z oskarżenia gminy Rędziny. Rozprawę prowadził SSR Marek Garlik. Red. Paweł Gąsiorski jest oskarżony z art. 212 kk za udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydatków i dochodów z odbioru, gospodarowania i transportu odpadów od mieszkańców gminy Rędziny za lata 2017-2018. Zdaniem oskarżyciela informacje opublikowane na portalu gminaredziny.pl są nieprawdziwe. Według aktu oskarżenia gmina Rędziny została zniesławiona oraz utraciła zaufanie jej mieszkańców.

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich objęło tę sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela a w szczególności w zakresie wolności słowa i prasy. Sprawę obserwowały red. Halina Żwirska z CMWP SDP i mec. Weronika Bilińska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Na rozprawę stawili się: oskarżony red. Paweł Gąsiorski wraz z pełnomocnikiem Tomaszem Bieda oraz wójt gminy Rędziny Paweł Militowski  z pełnomocnikiem Hubertem Giłką.

 

Sędzia poinformował, że pełnomocnik oskarżyciela, który nie stawił się na tę rozprawę, dostarczył opinię prawną do akt sprawy, z którą każdy może się zapoznać. Pełnomocnicy oskarżyciela i oskarżonego wygłosili swoje mowy. Również oskarżony Paweł Gąsiorski uzasadnił swoje działania i prosił Sąd o uniewinnienie.

 

Sędzia poinformował, że na następnej rozprawie będzie ogłoszony wyrok oraz jego uzasadnienie.

 

Sprawa toczy się w trybie niejawnym. Sąd nie uwzględnił wniosku red. Pawła Gąsiorskiego popartego przez CMWP SDP o odtajnienie tej sprawy.

 

Termin kolejnej rozprawy: 23 listopada 2021 r., godzina 11:15, sala nr 13.

 

Poprzednie informacje TUTAJ.