Nagroda dziennikarska „ŚLAD” im. bp. Jana Chrapka dla Pauliny Guzik

Paulina Guzik, dziennikarka Redakcji Katolickiej TVP, prowadząca i autorka programu „Między ziemią a niebem”, doktor nauk o mediach to tegoroczna Laureatka Nagrody Dziennikarskiej ŚLAD im. bp. Jana Chrapka. Nagroda specjalna „Diamentowy Ślad” trafiła w ręce Jana Turnaua.

 

Nagrody zostały wręczone we wtorek 5 października 2021 r. podczas uroczystej gali w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

 

Paulina Guzik została wyróżniona „za wielostronne i rzetelne ukazywanie w mediach polskich i zagranicznych życia Kościoła w Polsce, w tym podejmowanie tematów trudnych i bolesnych a także zaangażowanie na polu edukacyjnym i naukowym”.

 

Jan Turnau, ur. w 1933 roku dziennikarz i publicysta, od 1959 r. redaktor działu religijnego „Więzi”, a od 1990 roku redaktor „Gazety Wyborczej”, działacz ekumeniczny, inicjator comiesięcznych międzywyznaniowych nabożeństw w Warszawie oraz ekumenicznego przekładu Biblii został wyróżniony „za całokształt pracy dziennikarskiej i zaangażowanie społeczne w duchu dialogu religijnego i ekumenicznego oraz wieloletnią działalność w mediach”.

 

Zgłoszenia do tegorocznej edycji Nagrody Dziennikarskiej ŚLAD im. bp. Jana Chrapka napłynęły z kilkudziesięciu redakcji. W czerwcu br. Kapituła wybrała trójkę finalistów. Oprócz Pauliny Guzik w gronie nominowanych byli też: Monika Białkowska, dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”, autorka programu internetowego „Reportaż z wycinków świata”, doktor teologii fundamentalnej oraz Sebastian Duda, doktor teologii, publicysta i autor książek, redaktor kwartalnika „Więź”, współpracownik „Ale Historia!”.

 

Nagroda Dziennikarska „Ślad” im. bp. Jana Chrapka przyznawana jest od 2002 r. Laureatami jej dotychczasowych edycji byli kolejno: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak i Tomasz Terlikowski.

 

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948–2001), człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego. Był on członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, wybitnym duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów. W latach 1983–1986 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, a w okresie 1986–1992 przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów.  Autor licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. „Recepcja programów TV przez młodzież” i „Kościół a media”. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1992 do 1994 r. był biskupem pomocniczym drohiczyńskim, w latach 1994–1999 biskupem pomocniczym toruńskim. Od 1999 roku do swojej tragicznej śmierci w wypadku samochodowym – biskup radomski.

 

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka, fot. Twitter