Nagroda im. kard. S. Wyszyńskiego dla abp. Jędraszewskiego i ks. Cisło

Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski, za odwagę jaką okazuje w obronie wiary i Polski odebrał w sobotę nagrodę im. Stefana  Kardynała Wyszyńskiego. Drugim z laureatów był ksiądz Waldemar Cisło, kierownik Katedry Dialogu Międzyreligijnego i Pomocy Humanitarnej, dyrektor sekcji krajowej Pomocy Kościołowi w Potrzebie, został uhonorowany prestiżową nagrodą za pomoc niesioną potrzebującym.

 

 

Jego Ekscelencja, Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski jest w ostatnim czasie bodajże najczęściej wymienianą osobą w lewicowych mediach, które przedstawiają go jako skompromitowanego, jakoby dyskryminującego przedstawicieli środowisk homoseksualnych i mówiącej o „tęczowej zarazie”. Tymczasem on jako pierwszy wśród hierarchów Kościoła Katolickiego w Polsce zdefiniował i publicznie przedstawił zagrożenia społeczne, związane z ideologiami jakie stara się w naszym kraju lansować lewicowa mniejszość.

 

– Podobnie jak w PRL znajdujemy się pod ogromną presją antykultury, która uderza w człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże – mówił Metropolita Marek Jędraszewski w Colegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – W tej sytuacji nie wolno nam zapomnieć o sile Bożej Prawdy, ani też o świadectwie tej siły, jakie 17 kwietnia 1966 roku dal w Poznaniu Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia: „Wszystko co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwem jakie odnosimy nad światem, jest wiara nasza. (…) Wierząc do końca w Jezusa, Syna Bożego, także dzisiaj możemy – jako potomkowie Mieszka, Chrobrego i Polan sprzed 1000 lat – okazać się godnymi spadkobiercami naszych praojców w wierze Chrystusowej i w polskości.

 

Gratulując Arcybiskupowi odwagi w konfrontacji z lewicowymi mediami, jezuita prof. dr Dariusz Kowalczyk, były dziekan Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, tłumaczył, że współczesne ideologie, jak gender, LBGT, skrajny feminizm, aborcjonizm, antyludzki ekologizm głoszą, że nie są żadnymi ideologiami, a jedynie domaganiem się poszanowania praw człowieka, praw zwierząt itd.

 

– To trochę tak, jakby Lenin i Stalin przekonywali, że nie szerzą żadnej ideologii, a jedynie domagają się poprawy losu uciemiężonych chłopów i robotników – dodał ojciec Kowalczyk.

 

Zdaniem ojca Dariusza, Arcybiskup jest człowiekiem spotkania, rozmowy, dialogu, ale wie także, że dialog staje się własna karykaturą, kiedy oznacza jedynie salonowe poklepywanie się po plecach i – co gorsza – brak odpowiedzialności za to co ważne, w tym za prawdę.

 

– Stąd niekiedy, w imię etyki odpowiedzialności, w imię dobra i prawdy, trzeba porzucić dialogowanie, które prowadzi jedynie do zakłamywania rzeczywistości – podkreślał ojciec Kowalczyk.

 

Drugim z „ulubieńców” lewicowych mediów i laureatem nagrody im. Stefana  Kardynała Wyszyńskiego jest  ksiądz profesor Waldemar Cisło, który wbrew unijnej poprawności politycznej zwrócił uwagę, że pomoc potrzebującym należy nieść przede wszystkim w krajach ich zamieszkania. Od lat konsekwentnie realizuje tę pomoc, często z narażeniem zdrowia i życia, wędrując z konwojami pomocowymi po krajach, w których trwają wojenne zmagania.

 

– Kościół Katolicki nie jest obojętny na problemy ludzkości. Jednym z najbardziej palących jest głód – mówił ks. Cisło podczas swojego wystąpienia w Colegium Jana Pawła II na KUL – Samo pojęcie głodu, mimo oczywistego odniesienia do zjawiska fizjologicznego, jest wzmacniane przez rozumienie teologiczne, które jeszcze mocniej zobowiązuje do walki z głodem. Chodzi o przykazanie miłości bliźniego (…).

 

Laureat nagrody im. Kardynała Wyszyńskiego przestrzegał też, że coraz częściej żywność jest wykorzystywana jako broń. Jej brak powoduje szybkie wyludnienie obszarów, na których toczą się konflikty.

 

– Jako przykład takich działań „Financial Times” przedstawia zaprezentowaną przez Moskwę chęć utworzenia przedsiębiorstwa, które w imieniu Kremla miałoby kontrolować ponad połowę eksportu zboża co rodzi obawy, że jest to chęć stworzenia mechanizmu, pozwalającego używać żywność jako „broń dyplomatyczną”. – mówił ks. Cisło – Zapowiedź prezydenta Rosji o zorganizowaniu w Moskwie „szczytu zbożowego” w celu „omówienia polityki cenowej i przyjęcia środków stabilizujących rynek”, jedynie umacnia te obawy. Tak jak Gazprom manipuluje cenami i dostawami ropy w celach politycznych, tak nowa firma może używać do tego celu zboża.

 

W laudacji poprzedzającej wręczenie nagrody ks. Waldemarowi, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, dr hab. Zbigniew Cieślak, kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zwrócił uwagę zebranych na zaangażowanie ks. Waldemara Cisło w kierowanie stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, aktywność na rzecz pomocy uchodźcom, zwłaszcza poza granicami kraju, czy organizowanie koncertów charytatywnych. Tę działalność docenił Prezydent RP Andrzej Duda, honorując księdza Waldemara Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

– Ksiądz profesor Cisło jest pracowity, słowny, świetny organizator, kreatywny, świetnie konstruujący kazania i wystąpienia publiczne, dowcipny, z niepowtarzalna u innych nutą autoironii i życzliwą, niegroźną dla słuchaczy, finezyjną ironią, z bardzo dużym dorobkiem naukowym i dokonaniami w sferze publicznej – Zbigniew Cieślak wymieniał najważniejsze cechy laureata nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które jego zdaniem decydują o sukcesach kapłana.

 

Podczas wręczania nagród tegorocznym laureatom zabrakło tych mediów, które bezpardonowo atakowały Arcybiskupa Jędraszewskiego a wcześniej krytykowały księdza Waldemara Cisło. Wszak tak trudno pokazywać to co dobre i prawdziwe. Uspokoję jednak moich czytelników…zapewne to nie koniec „medialnej kariery” tych wielkich księży i Polaków.

 

Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia przyznawana jest przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Jego przewodniczący ks. profesor Mirosław Sitarz zaznaczył, że wyróżnienie jest wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych i zawodowych.

 

Tekst i fotografie Andrzej Klimczak