Nowy cykl filmów edukacyjnych „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa”

„Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa” to cykl pięciu odcinków filmów informacyjno-edukacyjno-promocyjnych na temat funkcjonowania organizacji, grup, instytucji formalnych i nieformalnych udzielających wsparcia rodzinie. Zrealizowała go Śląska Telewizja Miejska.

Z filmów możemy się dowiedzieć, w jaki sposób różne podmioty z województwa śląskiego pomagają rodzinom. Poznajemy instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy udzielające wsparcia rodzinom w różnych niełatwych sytuacjach życiowych.

Film powstał w ramach projektu „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa”, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej.

 

 

 

 

Wcześniej Śląska Telewizja Miejska wyprodukowała cykl filmów „Rodzina – promieniowanie miłości! Rodzina wielodzietna. Tydzień z życia” przedstawiający codzienność rodziny wielodzietnej. Pisaliśmy o tym TUTAJ.