Oświadczenie Zarządu Grupy Amica w sprawie skazania red. Anny Wilk-Baran

CMWP SDP informuje, iż 8 lipca b.r. otrzymało od p. Tomasza Pietrzyka, rzecznika prasowego oraz PR managera Grupy Amica z Wronek oświadczenie z informacją, iż w przypadku złożenia przez skazaną z art. 212 kk dziennikarką Anną Wilk-Baran apelacji od wyroku, spółka będzie wnioskować o uchylenie dla niej zakazu wykonywania zawodu. CMWP SDP opublikowało protest przeciwko temu wyrokowi 30 maja b.r.

 

W związku ze skazaniem 24 maja 2019 r. red. Anny Wilk – dziennikarki „Tygodnika Gazeta Powiatowa” wydawanego we Wronkach – na podstawie art. 212 k.k. w sprawie wniesionej przez Amica Spółkę Akcyjną na karę grzywny, podanie wyroku do publicznej wiadomości, nawiązkę oraz zakaz wykonywania zawodu dziennikarza, prowadzenia działalności wydawniczej i zajmowania stanowisk w podmiotach prowadzących działalność wydawniczą na okres 3 lat, CMWP SDP informuje, iż 8 lipca b.r. otrzymało od p. Tomasza Pietrzyka, rzecznika prasowego oraz PR managera Grupy Amica oświadczenie podpisane „Zarząd Grupy Amica”, w którym przekazano informację, iż ze względu na społeczną wagę orzeczonego w tym przypadku środka karnego i jego znaczenie dla środowiska dziennikarskiego, zarząd firmy podjął decyzję, że w przypadku złożenia przez drugą stronę apelacji od wyroku, spółka przychyli się do apelacji w części kwestionującej nałożony czasowy zakaz wykonywania zawodu i będzie wnioskować o uchylenie tej właśnie konsekwencji przestępstwa popełnionego przez Annę Wilk-Baran.

 

Wyrok ten budził zdecydowany sprzeciw CMWP SDP, co zostało szczegółowo wyrażone w stanowisku z 30 maja 2019 r. Przypominamy, iż CMWP, jako komórka organizacyjna Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich powołana w celu obrony wolności słowa i prasy zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wypowiada się konsekwentnie przeciwko skazywaniu dziennikarzy za publikacje na podstawie art. 212 k.k., oraz opowiada się konsekwentnie za zniesieniem powyższego artykułu. Dlatego każde skazanie dziennikarza na tej podstawie budzi nasz zdecydowany sprzeciw. W tej sprawie orzeczenie przez sąd kary zakazu wykonywania zawodu dziennikarza i prowadzenia działalności wydawniczej jest jednak wyjątkowo dotkliwe i bulwersujące . W praktyce pozbawia ono dziennikarkę prawa wykonywania zawodu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii, a prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Ponadto artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, że każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami.

 

Pełen tekst oświadczenia Zarządu Grupy Amica : 19_07_08_oswiadczenie Amica

 

Stanowisko CMWP SDP w tej sprawie z 30 maja 2019 r  : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-red-anny-wilk-skazanej-z-art-212-kk/

 

Źródło: CMWP SDP
https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-zarzadu-grupy-amica-w-sprawie-skazania-red-anny-wilk-baran/