Płatna kampania informacyjna rządu pomoże prasie lokalnej

Rząd zleci realizację płatnej kampanii informacyjnej w gazetach lokalnych. Ma to być odpowiedź na starania Izby Wydawców Prasy o wsparcie dla prasy lokalnej w Polsce.  Pierwsza część kampanii, o wartości ponad 1 mln zł, rozpoczyna się od poniedziałku 13 lipca 2020 r.

 

Kampania ta stanowi istotne wsparcie dla niewielkich, prywatnych wydawców lokalnych, którzy w związku z pandemią znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji, m.in. z uwagi na spadek przychodów reklamowych i niższą sprzedaż.

 

Jak informuje na swojej stronie internetowej Izba Wydawców Prasy, od kilku miesięcy zabiegała ona o pomoc władz dla lokalnej prasy.

 

Płatna kampania informacyjna obejmie około 130 tytułów prasy lokalnej. Jej bezpośrednią realizację Izba powierzyła spółce Biuro Reklamy Gazet Lokalnych, która w tej sprawie bezpośrednio kontaktuje się z wydawcami gazet lokalnych.

 

opr. jka, źródło: Izba Wydawców Prasy