POD PATRONATEM SDP. „Ostatni rybałci polszczyzny”

Dawid Jung, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich¸ poeta, pisarz, krytyk literacki, w wydanym właśnie e-booku pt. „Ostatni rybałci polszczyzny. Poeci ludowi XIX wieku związani z Ełkiem” przypomina mazurskich poetów ludowych, którzy tworzyli wspaniałą literaturę w języku polskim.

 

Ełk w XIX wieku był istotnym ośrodkiem polskojęzycznej poezji ludowej, to tutaj swoje wiersze ogłaszali m.in. Frycz Olszewski, Marcin Gerss, Gustaw Gizewiusz, Jan Marczówka, Tobiasz Stullich, Michał Kajka, Karol Deyda i wielu innych. Nawet kupcy ełccy w XIX w. pisali wiersze reklamowe z elementami gwary mazurskiej, aby zachęcić klientów do zakupów swoich towarów.

 

Wyboru najwartościowszych pod względem artystycznym wierszy wraz z szkicami literackimi podjął się Dawid Jung, redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”. Premiera projektu połączonego z cotygodniową prezentacją wybranych poetów w sieci nastąpiła podczas III. edycji Ełckiego Festiwalu Literatury i Muzyki – Ełk Będzie Czytane. We wrześniu i październiku odbywać się będą także cotygodniowe prezentacje wybranych poetów w formie on-line.

 

E-book można pobrać bezpłatnie ze strony ECK:

http://eck.elk.pl/2020/08/ostatni-rybalci-polszczyzny-poeci-ludowi-xix-wieku-zwiazani-z-elkiem/

 

Arcyciekawe dziedzictwo polskiej literatury tworzone w XIX w. przez mazurskich poetów, którzy w Ełku znaleźli niegdyś przyjazne warunki do publikacji swoich wierszy, zostało przypomniane dzięki „E-łckiej Strefie Kultury”, konkursowi Ełckiego Centrum Kultury, którego celem było wsparcie artystów z Ełku, bądź działających na rzecz ełczan podczas pandemii COVID-19. Składane wnioski konkursowe dotyczyły inicjatyw kulturalnych on-line: artystycznych i edukacyjnych z różnych dziedzin sztuki.

 

Organizatorem projektu jest Ełckie Centrum Kultury, a partnerem „Zeszyty Poetyckie”. Wybór poezji ukazał się pod patronatem: Instytutu im. Oskara Kolberga, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i TVP Kultura