Polacy twierdzą, że mamy pluralistyczne media

65 proc. Polaków badanych przez CBOS uważa, że media w naszym kraju są pluralistyczne. Odmiennego zdanie jest tylko 17 proc. ankietowanych.

 

Przekonanie o pluralizmie mediów w Polsce dominuje we wszystkich uwzględnionych w analizach grupach społeczno-demograficznych. Opinię o tym, że media przedstawiają różne punkty widzenia podzielają zarówno osoby identyfikujące się z prawicą (65 proc.) jak i sympatycy lewicy (73 proc.).

 

Większość badanych – 68 proc. uznało też, że ważne, aby media działające w naszym kraju miały różnych właścicieli. Kwestionuje to zaledwie 13 proc. ankietowanych. Co trzeci pytanych przez CBOS uważa, że udział kapitału zagranicznego na rynku medialnym w Polsce jest zbyt duży. 36 proc. nie zgadza się z tą opinią, a 31 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

 

CBOS zapytał również m.in. o sprawę koncesji dla TVN24. 67 proc. ankietowanych odpowiedziało, że stacja powinna mieć przedłużoną koncesję. Przeciwko było tylko 13 proc. badanych.

 

opr. jak, źródło: pap.pl